Tịnh Lạc

Tịnh Lạc: Ngọc đèn vô tận

truyen dang

Bằng tất cả niềm tin vào Chánh pháp, vận dụng phương tiện thiện xảo để chuyển hóa những tâm hồn còn đang đắm chìm trong vũng lầy của si mê tham dục, Kinh Duy-ma-cật đưa ra mô hình giáo hóa thật đặc biệt. Với trí tuệ siêu việt, Duy-ma-cật đã …

Đọc thêm