Tag Archives: Toại Khanh.

Toại Khanh: Một thuở Già Lam

chu tieu 1

Trúc ly mao xá phong quang hảo Đạo viện Tăng phòng tổng bất như. (Cổ đức Trung Hoa)   Vừa qua khỏi cây cầu trên quốc lộ, tôi xuống xe đò và rẽ vào con đường đất đỏ cắt ngang một cánh đồng. Xa xa bên kia là ngôi đình …

Đọc thêm