Tag Archives: Trần Ngọc Ninh

Trần Ngọc Ninh: Tại sao Việt Học?

tranngocninh

Tại Sao Việt Học? Sự phát-triển của đất nước trước hết phải là sự phát-triển của con người. Con người phá đất để mưu sinh. Đồng thời, lại sáng tạo ra những phong-cảnh cho hợp với sự sống của mình, lâu dần xây dựng nên một mĩ-quan riêng. Đó là …

Đọc thêm