Ỷ Thu Am

Ỷ Thu Am: Đạo Phật với tuổi trẻ

tam phat 2

Có lẽ không ít các bạn trẻ quan niệm rằng đạo Phật chỉ dành cho những người lớn tuổi. Các bạn trẻ ấy nghĩ rằng những người lớn tuổi vì đã “gần đất xa trời” nên phải lo chuẩn bị tư lương cho cuộc hành trình sắp đến, còn tuổi …

Đọc thêm