Browsing: Văn

Từ ngàn năm trước cho đến tận ngàn sau, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật vẫn vang dội mãi trong tâm thức đi về…

“Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình tuy một mà hai” Mình! Chữ mình, nghe nhưâu yếm, thân thương, gần gũi và có…

Khi một người ra đi, rời chốn này, hay rời khỏi cuộc đời này, những kỷ niệm để lại từ những hình vật cụ thể cho…

Cây ngọc lan sát bên chánh điện chùa này đã 43 tuổi. Chắc không ai nhớ rõ ngày nó được trồng. Nhưng tuổi theo năm tháng…