Tag Archives: Báo Viên Giác

Báo Viên Giác: Thư tòa soạn số 242, tháng 4 năm 2021

bao vien giac

Người xưa thường nói rằng: ”cái khó bó cái khôn”. Điều nầy có nghĩa là ai cũng có cái khôn đang sẵn có; nhưng nhiều khi hoàn cảnh chung quanh không cho phép mình thực hiện được; nên cái khôn ấy đành thất thủ để chờ thời. Cũng có nơi nói rằng: ”cái khó ló cái …

Đọc thêm