Tag Archives: Đại hội GĐPT

(TTPV sưu lục) Nguyên Tín Nguyễn Châu: Diễn văn khai mạc Đại hội GĐPTVN trên Thế giới kỳ I, II, III, IV

nguyen tin

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI LẦN THỨ I Từ ngày 7-9/11/2004 tại Trung Tâm Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.   NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. – Ngưỡng vọng bái bạch đức Đại Lão …

Đọc thêm