nguyen tin

(TTPV sưu lục) Nguyên Tín Nguyễn Châu: Diễn văn khai mạc Đại hội GĐPTVN trên Thế giới kỳ I, II, III, IV

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
LẦN THỨ I

Từ ngày 7-9/11/2004 tại Trung Tâm Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

– Ngưỡng vọng bái bạch đức Đại Lão Hoà Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
– Kính bái bạch Hòa Thượng Viện Trưởng, chư tôn Giáo phẩm trong Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Trung Ương tại Việt Nam và Hải Ngoại.
– Kính bạch Thượng Toạ Tổng Vụ Trưởng và chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni trong Hội Đồng Tổng Vụ đại diện Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
– Kính bạch Thượng Toạ Trưởng Ban và anh chị em trong Ban Tổ Chức Đại Hội.
– Kính thưa quý vị Quan Khách.
– Kính thưa quý Đạo Hữu đại biểu Bảo Trợ, anh chị em đại biểu Cựu Huynh Trưởng và toàn thể đại biểu Huynh Trưởng thân mến.
– Kính bạch Chư Tôn Đức – Kính thưa liệt quý vị.

Nhân danh Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam, thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn Giáo Phẩm – chư Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức, Tăng Ni. Xin trân trọng kính chào liệt vị quan khách, quý Đại Biểu đại diện các đơn vị, đoàn thể đã hoan hỷ đáp lời mời đến dự lễ khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế giới của chúng tôi.

Sự hiện diện của chư Tôn Đức làm cho quang cảnh của buổi lễ thập phần quang huy rực rỡ. Sự hiện diện của chư vị quan khách làm cho buổi lễ thêm phần long trọng đồng thời nói lên sự quan tâm ưu ái của Chư Tôn và quý vị với tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Tổ chức giáo dục có mục đích cao quý rõ ràng là “Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật Tử chân chánh; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Đó là nguồn động viên tiếp thêm năng lượng cho tất cả anh chị em Huynh Trưởng trên bước đường phục vụ và thăng tiến tổ chức.

Kính bạch chư tôn Thiền Đức
Kính thưa liệt quý vị.

Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới lần đầu tiên trong Lam sử trên 60 năm sinh hoạt, đây là một sự kiện cực kỳ trọng đại và nhiệm mầu. Trọng đại, bởi lẽ Gia Đình Phật Tử Việt Nam giờ đây không còn gò bó trong một quốc gia, châu lục nào, mà Sen Lam đã ngoi lên và nở ra trên toàn thế giới, bất cứ nơi đâu có cộng đồng người Việt. Tùy thuận vào quốc thổ, tập quán địa phương, châu lục. Ở đâu có chùa là ở đó có Gia Đình Phật Tử; ở đâu có Gia Đình Phật Tử, ở đó có Niệm Phật Đường, dù đó là trại tạm cư. Tùy thuộc vào sự tư duy, duy lý, duy ý chí của Thầy chúng ta, của mỗi cộng đồng Huynh Trưởng nên mục đích của Gia Đình Phật Tử chỉ có một, nhưng sự hành trì, thống thuộc có lúc, có nơi, có chiều hướng tự phát ra ngoài sự thống nhất. Tất cả chúng ta đều đồng cảm qua một bước ngoặc, một giai đoạn lịch sử tất yếu như vậy, nên cùng nhau theo tiếng gọi nhiệm mầu, vượt trọn vòng trái đất, quy tụ về đất Phật, đem tất cả ngã sở thành tâm sám hối, xiết chặt tay nhau, hướng về thành quả của Đại Hội để đền đáp ân đức giáo dưỡng của chư Tôn Đức.

Giờ đây, chúng tôi xin thành kính đảnh lễ chư tôn Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Hoá Đạo và chư tôn Cố Vấn. Quý ngài đã từ bi, tư duy trí tuệ, hành xử y Pháp, nhìn xa trông rộng và cố vấn chỉ đạo cho Gia Đình Phật Tử quy về một mối, nhằm có tiềm năng tu dưỡng hộ trì chánh pháp. Chúng tôi xin tán dương công đức của Ban Tổ Chức, Ban Bảo Trợ, anh chị em Cựu Huynh Trưởng, Huynh Trưởng các cấp, đã ý thức được sự thiêng liêng miên viễn bất khả phân của Gia Đình Phật Tử, mà nỗ lực hy sinh, góp công, góp của để tổ chức nên Đại Hội thế giới mang tầm vóc lịch sử nơi cội nguồn tâm linh của Phật Giáo.

Chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật thùy từ gia hộ chư tôn Thiền Đức Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Cố Vấn pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Kính chúc quý vị Quan Khách, quý Ban Bảo Trợ, Cựu Huynh Trưởng, Huynh Trưởng đại biểu được Phật lực hộ trì tinh tấn, dõng mãnh, hạnh phúc và an lạc.

Nhân đây tôi cũng xin chia xẻ cùng anh chị em Huynh Trưởng đã tận lực chuẩn bị về dự Đại Hội nhưng nghịch duyên quá lớn chưa về được. Thành công của Đại Hội chắc chắn có sự đóng góp âm thầm, và bóng dáng thân thương của quý anh chị. Công đức của Ban Tổ Chức, quy anh chị, lịch sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam xin ghi một nét son hoành tráng và đó cũng là sự nhiệm mầu an lạc mà chúng ta đang chia xẻ.

Kính bạch chư Tôn Đức
Kính thưa liệt quý vị.

Nơi đây là quê cha đất tổ, nơi mà đã có một ngàn hai trăm năm mươi vị La Hán thường trực và vô số Thánh Chúng trời, người vân tập nghe Pháp – chứng ngộ. Anh chị em chúng ta có duyên lành trong vinh dự được sum họp. Giờ này chúng tôi xin Đại Hội dừng lại một phút để tưởng niệm những Huynh Trưởng, Đoàn Sinh bỏ mình tại quê hương, nơi cội nguồn của tổ quốc, cũng như trên biển cả mênh mông, trên đất liền nơi xa xứ.

Chúng ta hãy nhiếp tâm nương vào Phật lực, mời gọi tất cả Chơn linh, Hương linh, Anh linh chư Thánh Tử Đạo; Chơn linh chư vị Cố vấn, Sáng lập; Hương linh Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Bảo Trợ, Đoàn Sinh các quốc gia, châu lục; Oan hồn uổng tử ly hương, biệt quán nương Phật lực và tha tâm chú nguyện lực, về hội tụ trên đất Phật hộ trì cho Đại Hội thành công. Đó là Đại Hội thế giới thứ nhất của người quá cố và đó là Đại Hội cội nguồn của tổ chức.

Thứ hai là Đại Hội của ngành Bảo Trợ hải ngoại, không có ngành này chúng ta thiếu trợ duyên để sinh hoạt tốt.

Thứ ba là Đại Hội Cựu Huynh Trưởng hải ngoại, quý anh chị đã dày công cống hiến một quãng đời mình cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam, nay vì ràng buộc bởi nhiều duyên nợ nên không trực tiếp điều hành nhưng là những tư liệu sống, vốn quí, nhất là được tập trung thống thuộc về một mối. Thật đáng trân trọng và di dưỡng.

Thứ tư là Đại Hội Huynh Trưởng đương nhiệm Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới. Đây là một thực thể bất khả phân, theo tiếng gọi linh thiêng của lương tâm và lý trí, ý thức được sự sống còn của tổ chức, tuân kỷ luật, nghe theo lời hiệu triệu kết tập và để cùng hoàn thành tâm nguyện: Đoàn kết thống nhất ý chí – Hộ trì chánh pháp ở mọi quốc độ và hướng về quốc nội vun bồi cội nguồn dân tộc. Cụ thể, chúng ta đóng góp:

  1. Hình thành hệ thống cơ cấu tổ chức xuyên suốt trên thế giới.
  2. Thống nhất một quy ước chung để phát huy sinh hoạt mà không đi ra ngoài khuôn khổ của Nội quy – Quy chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
  3. Quy hoạch, đạt tiêu hướng tu dưỡng hành trì cho Huynh Trưởng.
  4. Giương cao cờ lý tưởng, mở rộng vòng tay thương yêu, đoàn kết, hàn gắn vết thương lòng, san lấp các dị đồng chướng duyên làm cản trở tiềm năng, hạnh nguyện phục vụ của Huynh Trưởng áo lam – sen trắng, để xây cho được nền móng Gia Đình Phật Tử trên thế giới đầu tiên trong năm châu bốn Biển.

Nếu chúng ta đánh mất tính thống nhất và xuyên suốt, theo một lộ trình thống thuộc thì đã phụ lòng tín cẩn của Giáo Hội và sự giáo dưỡng của ân sư tiền bối, tâm huyết của Ban Tổ Chức, kỳ vọng của hàng triệu triệu Đoàn Viên trên toàn thế giới. Chỉ quy hướng thống nhất, cơ cấu tổ chức xuyên suốt mới có gia đình thân ái lục hòa cộng trụ, tiêu trừ biệt nghiệp nhỏ nhen ích kỷ, hòa vào cộng nghiệp cảm hoá, hoà đồng yêu thương đúng châm ngôn Bi – Trí – Dũng.

Hôm nay cùng nhau đốt nén hương lòng và ngọn đèn bà già hành khất để cúng dường trên từng dấu chân đức Phật. Hơn lúc nào hết, đứng ở cái mốc lịch sử của chúng ta, cần thiết nhìn lại mục đích Gia Đình Phật Tử Việt Nam:

Phần một: “Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành Phật Tử chân chánh”. Con người dù ở đâu, quốc độ nào trên thế giới đều trọng chân thật, ghét dối trá; yêu sự chung thủy, căm giận sự phản trắc, nên chúng ta huân tập cho các em sống vì mọi người, bỏ tham, sân, si, biết mình chính thật là con Phật, phải có trách nhiệm với Giáo Hội, với đạo pháp, có cuộc sống tiêu biểu của một Cư Sĩ tại gia.

Phần thứ hai: “Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Đây là cả một hoài bão to lớn của chúng ta cần vươn tới, bởi vì ở đâu, quốc độ nào, cũng chỉ có tinh thần Phật Giáo mới thật sự tự do bình đẳng, an lạc hoà bình. Sống hạnh phúc, chia xẻ hạnh phúc cho cộng đồng, mới thật sự hạnh phúc.

Từ lâu chúng ta đều có tu, nhưng thực sự chưa có một Pháp môn nào hành trì chuyên sâu riêng cho Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử. Vào những năm 1980, anh chị em trại sinh Vạn Hạnh II/T.Ư tại quốc nội đã đặt vấn đề, tham vấn Chư Tôn và quý anh chị Huynh Trưởng kỳ cựu trong Ban Quản Trại, cũng có quy hướng nhưng còn ở dạng công án cá nhân cần giải mã và thống nhất. Và trong biên bản Đại Hội Gia Đình Phật Tử Hải Ngoại có ghi: “Cần chú trọng về tu học. Ngoài tu học cần quan tâm nâng cao tu dưỡng bằng những phương pháp cụ thể mà thiết thực mà từ lâu chúng ta chưa quy hoạch thực hiện tiêu hướng. Cần nghiên cứu một Pháp môn đặc biệt cho Gia Đình Phật Tử để tu dưỡng”. Đây là một sự đồng cảm, đòi hỏi bức thiết đã đến độ chín muồi. Bởi không như thế thì như Cố Hoà Thượng Thích Tâm Thanh – một Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử xuất gia; là Cố Vấn của Gia Đình Phật Tử Việt Nam thường ví von: “Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử như những con tằm chỉ ăn toàn thứ lá dâu xanh, nhả tơ vàng làm đẹp xã hội. Tằm nhả hết tơ chỉ còn trơ con nhộng”. Có tu dưỡng, hành trì mới tiếp được năng lượng, để đủ nội lực hộ trì và phục vụ.

Với Đạo Pháp, qua biết bao nghịch duyên, thử thách khắc nghiệt, Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn trung kiên, giữ vững lý tưởng, mục đích, trước sau như một, không vì tiền tài, danh lợi, bạo lực mà khuất phục. Đặt mình trong lòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, học theo thông điệp của ngài Đệ nhất Tăng Thống: “Ai đàn áp ta, ta cầu nguyện cho họ. Ai áp bức ta, ta chúc lành cho họ”.

Với Dân Tộc, dù ở quốc nội hay ở đâu trên hoàn vũ, vẫn hướng về cội nguồn góp công, góp sức, góp tịnh tài, trí tuệ nhằm xoa dịu đau thương, hàn gắn đổ vỡ. Có sự đoàn kết, nhất định Đạo Pháp quang huy, đồng bào an lạc. Làm sao cho con em chúng ta dù ở đâu cũng không quên cội quên nguồn. Như vị Tổng Thống Pháp Jacques Chirac nói với sinh viên Việt Nam: “Đi ra thế giới nhưng đừng quên rằng chúng ta đều có một quê hương”.

Với tổ chức, những người ra đi ôm một lý tưởng màu Lam, giao vận mệnh cho biển cả phong ba, một lòng tin Phật Pháp, vượt sóng ba đào, biết bao hiểm hoạ, người mất kẻ còn, hôm nay làm sáng chói huy hiệu Hoa Sen trên thế giới. Thành quả này được đổi bằng xương máu và nước mắt, vì thế chúng ta nhất tâm chú nguyện hoá danh tánh Ân sư, Tiền bối, Bảo trợ, Cựu Huynh Trưởng, Đoàn viên Gia Đình Phật Tử quá cố vào cội nguồn tâm linh nơi Bồ Đề Đạo Tràng và ký linh vào Trung Tâm Viên Giác để đời đời kết duyên hộ trì giáo pháp. Đó là điều nhiệm mầu thứ hai.

Điều nhiệm mầu thứ ba: Chúng ta cũng dành một phút để niệm ân những người không có mặt trong Đại Hội này, nhưng chiếm một vị thế, ảnh hưởng rất quan trọng trong mỗi thành công của chúng ta, đó là các ông cha, bà mẹ, anh chị, là vợ, là chồng đã rất âm thầm nhưng rất nỗ lực gánh vác thế sự gia đình cho chúng ta an tâm, toàn tâm toàn ý chung lo Phật sự. Thật đáng trân trọng và niệm ân.

Kính bạch chư Tôn Đức
Kính thưa liệt quý vị.

Phật sự trước mắt còn nhiều, nhân lực, trí tuệ chúng ta không thiếu, mục đích chúng ta đã rõ ràng, đường lối chúng ta đúng đắn, kế hoạch được nhất trí cao. Ở chỗ chúng ta cần sự đồng cảm và thông cảm, đặt quyền lợi áo lam, sự thành công tối thượng của Gia Đình Phật Tử lên trên mỗi con người của chúng ta, nhất định Đại Hội sẽ thành công mỹ mãn.

Nguyện cầu chư vị La Hán Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp thùy từ gia hộ để tất cả an lành, viên thành Phật sự.

Nhân danh Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại Hội.

Kính chào Tinh Tấn.

NGUYÊN TÍN

dai hoi gdpt 4

Các Huynh trưởng tham dự đại hội lần thứ I chụp hình lưu niệm
cùng ĐĐ Thích Phổ Hòa (Niên trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân)

_____________________

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
LẦN THỨ II

Từ ngày 6-11/10/2008 tại Bangkok, Thái Lan

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Ngưỡng vọng bái bạch chư tôn Giáo phẩm Hội Đồng lưỡng Viện
– Kính Bạch chư Tôn Đức Tăng Ni Cố Vấn Giáo hạnh – Giáo Lý
– Kính thưa Anh Chi Em Đại Biểu từ Quốc Nội đến Hải Ngoại.

Lời nói đầu tiên, con xin Chư tôn cùng quý Đại biểu khởi thân hiệp chưởng dành một phút để tưởng niệm ngài đệ tứ Tăng Thống Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thượng Như hạ An tự Giải Hòa hiệu Huyền Quang, Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch Giác linh.

Kính bạch Chư Tôn đức,

Trước tiên con xin niệm ân công đức Chư tôn đã thân cận dắt dìu giáo dưỡng suốt chiều dài lịch sử 60 năm trong công cuộc hướng dẫn Thanh Thiếu Đồng niên tương lai của đạo pháp và dân tộc.

Kính thưa toàn thể Anh Chị em Huynh trưởng Đại biểu, tôi xin gởi đến quý anh chị em lời chia sẻ những khó khăn, những chướng ngại những xót xa, những oan trái nghiệt ngã để giờ nầy có mặt tại nơi đây. Thay mặt Ban Tổ chức tôi chân thành tán thán công đức Anh Chị em Huynh trưởng các cấp tại Hải Ngoại đã tận tình đóng góp tịnh tài nhân lực hổ trợ đại hội về mọi mặt.

Trong kinh TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG, Phật dạy chư Tỳ Kheo: “Hãy bảo vệ sự đoàn kết thanh tịnh và hòa hiệp như giữ gìn con ngươi trong mắt mình.” Do vậy Anh Chị em chúng ta hãy tha thứ cho nhau những lỗi lầm đã qua của tình Lam trong ý nghĩa như màu khói hương, không dấu tích, không vết hằn trong kiếp nhân sinh.

Ngày xưa chúng ta nắm tay nhau, trang nghiêm quanh hội trường TỪ ĐÀM bên trong có quý ngài Đại Biểu sáu Tập Đoàn Phật Giáo đang hội họp và hát bài: “PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT BẮC NAM TRUNG TỪ NAY…” khiến Chư Tôn rơi lệ, nhường nhịn nhau mà: “TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM” ra đời. Nhờ sự đoàn kết gắn bó ấy mới có thể giải trừ pháp nạn năm 1963 đưa công cuộc CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM đến đỉnh cao – kết hợp 11 hệ phái thuộc hai tông Phật Giáo: Nam Tông, Bắc Tông để hình thành GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT mà không có quốc gia Phật giáo nào trên Thế giới có được.

Bản HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT được viết nên bởi  TÂM HUYẾT của những người vì Đạo pháp sẵn sàng hy hiến cuộc đời mình cho nhân loại cho đạo pháp được tồn sinh. Đây là một văn kiện không tiền khoáng hậu công bố LÝ TƯỞNG HÒA BÌNH của chư Phật LÀM NHIÊU ÍCH HỮU TÌNH VÀ LỢI LẠC QUẦN SANH. GIÁO HỘI KHÔNG ĐẶT SỰ TỒN TẠI CỦA MÌNH TRÊN NGUYÊN VỊ CÁ BIỆT MÀ LÀ ĐẶT SỰ TỒN TẠI CỦA MÌNH TRÊN SỰ TỒN TẠI CỦA NHÂN LOẠI VÀ DÂN TỘC.

Chúng ta không tự hào được chư tôn ưu ái, xem như là hệ phái thứ 12, mà là khiêm ái mừng vui, xin được đặt mình xem như là một vụ trong 28 vụ của VIỆN HÓA ĐẠO: Được hành hoạt theo hai văn kiện pháp quy là NỘI QUY và QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM (Điều 16, chương 2 Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất ghi: “Giáo Hội có một tổ chức giáo dục THANH THIẾU ĐỒNG NIÊN lấy danh hiệu là  GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM”).

Lịch Sử đã chứng minh, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam không phải là một vụ ký sinh nơi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà là một cây con cộng sinh và vươn tầm trong vườn hoa đạo pháp, tạo tiền đề cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỏa rộng và vươn cao. Qua 8 kỳ Đại hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ 1951 đến 1973 tại quốc nội, và 4 kỳ Đại hội ở Hải ngoại đã xiễn dương oai danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất về phương diện ngoại giao mang tầm cỡ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từng bước phục hoạt.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một vụ duy nhất tồn tại từ năm 1964 đến nay không gián đoạn sinh hoạt một ngày nào. Ấy là nhờ ta học có PHƯƠNG, ta hành có PHÁP. Huynh Trưởng được tổ chức tu học trường kỳ KIÊN – TRÌ – ĐỊNH – LỰC và đào tạo chuyên sâu từ thấp lên cao LỘC UYỂN – A DỤC – HUYỀN TRANG – VẠN HẠNH – TRẦN NHÂN TÔNG, và các khóa chuyên năng nâng cao nghiệp vụ có tính chất mô phạm bài bản: PHÚ LÂU NA, ĐỜI SỐNG TRẠI, TRẠI TRƯỞNG. Quản trị sít sao từ con người đến văn khố được cập nhật một cách chặc chẽ, dù Giáo Hội có ngửa nghiêng, thế sự có đổi thay biến chuyển hoàn toàn không thuận lợi.

MỤC ĐÍCH Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong sáng và rõ ràng: “ĐÀO LUYỆN THANH THIẾU ĐỒNG NIÊN THÀNH PHẬT TỬ CHƠN CHÁNH, GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO”. Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam  phát nguyện trước Tam Bảo và Tổ Chức sống cuộc sống có Lý Tưởng. ĐÓ LÀ THAY MẶT CHO TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHO ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỦA TỔ CHỨC nêu trên, không liên quan gì đến tư tưởng, ý thức hệ chính trị dù cho Huynh Trưởng được hướng dẫn một cách cặn kẻ về lý thuyết căn bản xây dựng cơ cấu CHÍNH THỂ, CHẾ ĐỘ các nhà nước pháp quyền trên thế giới.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam giáo dục và đào tạo cho tuổi trẻ tự tin, đứng vững trên đôi chân của chính mình, trong tinh thần tự lực, tự cường, trước khi hợp tác và phát triển; không dựa dẫm, y nương vào bất cứ một thế quyền nào. Như khi Hòa Thượng Tăng Thống nói: Trước khi ngài lâm bịnh, vào ngày 25.3.2008 phái đoàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã viếng thăm. Ngài dạy: “TÔI CÁM ƠN VÀ TÁN THÁN! VÌ TRƯỚC SAU NHƯ MỘT, QUÝ VỊ ĐỀU VIẾNG THĂM VẤN AN TÔI. NẾU CẦN MỘT LỜI KHUYÊN THÌ ĐÓ LÀ: TRƯỚC SAU MÌNH VẪN LÀ MÌNH, KHÔNG THAY TÊN ĐỔI HỌ, OAN TRÁI NÊN NHẬN CHỨ KHÔNG NÊN BIỆN BẠCH. QUÝ VỊ LÀM ĐÚNG DÙ KHÔNG AI CÔNG NHẬN QUÝ VỊ CŨNG TỒN TẠI. QUÝ VỊ LÀM SAI DÙ CHO CÓ HÀO QUANG NÀO CHE CHỞ QUÝ VỊ CŨNG BỊ ĐÀO THẢI.

Gần đây Chư tôn cố vấn nhận thấy tình hình chuyển biến vô cùng phức tạp ảnh hưởng đến sự thăng tiến và tồn sinh của  tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Quý ngài đã tổ chức một cuộc họp. Sau phần Yết Ma Tăng, tất cả Chư tôn đều nhất quán nhận làm điểm tựa tinh thần để Ban Hướng Dẫn Trung Ương an tâm và tiếp tục công việc ươm mầm đạo trong thế hệ trẻ tương lai của Giáo hội sau nầy. Kế tiếp Chư tôn yêu cầu thường vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương lược trình về tinh hình sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử Quốc nội cũng như Hải ngoại và tỏ rõ QUAN ĐIỂM, LẬP TRƯỜNG và ĐƯỜNG HƯỚNG SINH HOẠT GĐPTVN trong giai đoạn hiện nay.

Chúng ta đã khẳng định, ngoài Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không có tổ chức Gia Đình Phật Tử. Trong lúc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam chưa tổ chức được đại hội, thì Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam được tu chỉnh lần sau cùng năm 1973 vẫn là những văn bản có giá trị cao nhất. Lập trường Ban Hướng Dẫn Trung Ương từ trong nước đến Hải Ngoại là tuyệt đối im lặng, không phê phán, không phản đối, không bình luận đến các chủ trương hành hoạt của Giáo hội, duy trì sự đoàn kết gắn bó trong khả năng và tầm vóc của mình.

Chư tôn dạy Ban Hướng Dẫn Trung Ương nên y cứ vào lời dạy của ngài đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cố Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang để củng cố, thống nhất tổ chức, kiện toàn nhân sự, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng cao cả: giáo dục tuổi trẻ Phật Giáo Việt Nam…, theo tháng ngày rồi mọi việc sẽ qua đi.

Thể hiện sự dạy bảo của quý ngài, Đại Hội hôm nay được tổ chức một cách khiêm cung, nhất là về số lượng chư tôn thiền đức, và đại biểu, nhưng cũng thể hiện đầy đủ tinh thần và ý thức trách nhiệm của những tấm lòng  cho đạo pháp – dân tộc.

Kinh bạch Chư Tôn đức.
Anh chị em Huynh trưởng Đại biểu thân mến!

Chúa Sơn Lâm chết vì các loài thú khác tấn công thì ít mà chết vì sư tử trùng thì nhiều. Sợ khó, trốn tránh trách nhiệm, chùn bước trước thử thách gian nguy, bỏ lý tưởng, chính là sư tử trùng trong mỗi chúng ta. Hãy khéo quán chiếu và cẩn thận.

Sau cùng nhân danh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế giới, TÔI XIN LONG TRỌNG TUYÊN BỐ KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI LẦN THỨ HAI.

Xin chân thành tri ân sự quan lâm chứng minh của chư tôn đức.

Chúc đại hội thành công viên mãn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM.BHD/TƯ/GĐPTVN trên THẾ GIỚI
TRƯỞNG BAN
Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

dai hoi gdpt 3

Hòa thượng Thích Minh Tâm,
Từ trái qua: Huynh trưởng Như Thật Nguyễn Công Minh, Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu,
Huynh trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

_____________________

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
LẦN THỨ III

Từ ngày 27-31/10/2012 tại Bangkok, Thái Lan.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

– Ngưỡng vọng Nguyên Thiều: Bái bạch Giác linh Đại lão Hòa Thượng thượng HUYỀN hạ QUANG –  Đệ tứ Tăng thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
– Cung kính bái bạch Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn, Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Chứng minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới.
– Cung kính bái bạch Trưởng lão Hòa thượng Venerable Phramethiratanadi – Lok.
– Kính bạch Chư Tôn Đức Hòa thượng, Thượng tọa hiện tiền chứng minh
– Kính thưa Bà PETCHARAT đại diện Thanh Niên Liên hữu Phật Giáo Thế giới
– Kính thưa Ông HARTANTO, Giám Đốc Trung tâm Thiền Secsion 6 của Liên Hiệp quốc tại Thái Lan.
– Kính thưa Chư vị Thiện tri thức và khách quý
– Kính thưa Chư vị Ân nhân, Bảo trợ
– Kính thưa Anh Chị Em Huynh trưởng Đại biểu khắp nơi trên Thế giới,

Trên và trước hết, chúng con xin cung kính đê đầu đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Chứng minh và Cố vấn Giáo Hạnh đã thương yêu, che chở, bảo bọc cho chúng con, cho TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM mỗi ngày một lớn mạnh để thực hiện hạnh nguyện của chúng con và cũng để giữ vững niềm tin cao quý đối với ba ngôi Tam Bảo.

Chúng tôi xin được tri ân chư vị Thiện Tri Thức, Chư vị Ân nhân, Bảo trợ – đặc biệt là Ông Tổng Giám đốc và Bà Giám đốc điều hành Khách sạn Grand Inn Come đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội được phong quang, đầy đủ.

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa Chư Liệt vị,
Anh Chị Em đại biểu thân thương,

Trong chiều dài lịch sử hơn 70 năm TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM của chúng ta chính là thế hệ mà Chư Tôn Đức tiền bối hữu công quan tâm, thao thức, dốc lòng dựng xây nhằm kiến tạo thế hệ kế thừa cho sự nghiệp chung của PHẬT GIÁO VIỆT NAM, như Bác TÂM MINH  Lê Đình Thám – Sáng lập viên – khẳng định: “Không một thành tựu vững bền nào mà không nhắm đến tầng lớp Thanh – Thiếu nhi vì họ là những người kế tục trong mai hậu…” Lời khẳng định hay bản Tuyên ngôn Khai sinh tổ chức Áo Lam của chúng ta, và từ đó SEN TRẮNG đã ươm mầm, vươn mình để thành tâm xây ĐỜI, hộ ĐẠO.

Ngày nay, GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM không còn là một phong trào mà là một thực thể sống động đang tồn tại trong lòng DÂN TỘC và ĐẠO PHÁP. ÁO LAM, HOA SEN TRẮNG đã hiện diện khắp nơi trên quả địa cầu này để góp phần điểm tô cho cuộc sống, nguyện làm đẹp cho cuộc đời bằng hạnh nguyện dấn thân không mong cầu danh lợi mà lại còn phát tâm “Vô ma khảo bất thành đại đạo” làm chí nguyện để vượt qua khó khăn trong quá trình thực hiện Phật sự. Và trong thực tế đã từng trải, mỗi giai đoạn chúng ta đi qua đều có những chướng duyên bủa trùng, thử thách, khảo đảo… Và hiện tình sinh hoạt của chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng không khó khăn nào bằng phải vượt qua nội chướng.

Thành quả tốt đẹp của Đại hội HUYNH TRƯỞNG GĐPT VN LẦN THỨ IX sau gần 40 năm đầy chướng duyên đã nói lên tinh thần và ý lực của người Huynh Trưởng có trách nhiệm. Trách nhiệm không những đối với sự tồn vong, hưng thịnh của Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam mà còn có trách nhiệm đối với DÂN TỘC và ĐẠO PHÁP. Gìn giữ được giá trị truyền thừa đích thực của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xuyên qua bản QUY NGUYỆN của HỘI ĐỒNG CỐ VẤN GIÁO HẠNH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM từ Ý Nguyện Kim Cương, Trí Tuệ Bát Nhã, và Tình Thương rộng lớn bao la của Chư Tôn Đức vốn là thành viên của Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; là tiền đề triển khai cho Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ III của Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới.

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa Chư Liệt vị,
Xin cho chúng con được có đôi lời với Anh Chị Em Huynh Trưởng Đại biểu
Anh Chị Em Đại biểu thân thương,

Cứ sau nhiệm kỳ 4 năm, toàn thể Huynh trưởng của chúng ta ngồi lại, cùng nhau nhìn lại ưu khuyết điểm trong bước đường đã đi qua và cùng thảo luận đặt những bước đi kế tiếp trên cuộc hành trình dài đăng đẳng hướng về mục tiêu Giáo dục tuổi trẻ trở thành con người tự giác, giác tha, tạo hạnh phúc cho bản thân, gia đình và nhân loại.

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa Chư Liệt vị,
Anh Chị Em Đại biểu thân thương,

Trong ánh sáng tỏa ra từ hào quang của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Lịch Đại Tổ Sư; trong ánh sáng từ ngọn lửa thiêng của Bồ tát Thích Quảng Đức và của các Thánh Tử Đạo; trong ánh mặt rạng ngời của Bác Tâm Minh Lê Đình Thám, của các bậc Tiền bối hữu công, của hàng hàng lớp lớp Chư vị Cố vấn Giáo hạnh và Chư vị Huynh trưởng và Đoàn sinh quá cố và trước ánh mắt đầm ấm, yêu thương tin tưởng của Chư Tôn Đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng hiện tiền; của các bậc Thiện tri thức, và của hơn 100 Huynh trưởng Đại biểu khắp nơi trên Thế giới về phó hội.

Nhân danh Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới kiêm Trưởng ban Tổ chức Đại hội – chúng con, chúng tôi xin long trọng tuyên bố: KHAI MẠC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI LẦN THỨ III.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỐ TÁT MA HA TÁT

Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ
kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn
Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế giới.
Kiêm Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội
NGUYÊN TÍN –  NGUYỄN CHÂU

dai hoi gdpt 2

Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu đọc diễn văn khai mạc đại hội lần thứ III

_______________________

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
LẦN THỨ IV

Từ ngày 12-16/10/2016 tại Bangkok, Thái Lan.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh

– Kính bạch: Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại Đức Tăng, Chư Đại Ni hiện tiền chứng minh.
– Kính thưa: Chư vị Quan khách, Quý Ân nhân Bảo trợ, Quý Thiện hữu tri thức, Quý vị Đại diện thân quyến của Lam viên.
– Kính thưa: Quý Huynh trưởng Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam trên Thế Giới kỳ 4 được khai diễn hôm nay, là một dấu son trong dòng Lam sử, được khắc lên từ sự ấn chứng tác thành, với tình thương rộng lớn của Chư tôn đức Tăng già tại quê hương Việt Nam và tại Hải Ngoại, cùng sự đồng hành, trợ duyên tinh thần lẫn vật chất, và nhất là sự cảm thông của quý Quan khách đại diện các Hội Đoàn đồng hạnh, đồng nguyện, của quý Ân nhân Bảo trợ, quý Thiện hữu tri thức, quý gia đình thân quyến của Lam viên. Chúng con xin thay mặt toàn thể Huynh trưởng – Đoàn sinh các cấp thành tâm khắc vào tạng thức lòng biết ơn của chúng con trước ân đức của Chư tôn thiền đức đại Tăng, cùng tấm lòng của toàn thể quý liệt vị.

Kính thưa toàn thể quý Huynh trưởng Đại biểu!

Bốn phương áo Lam một nhà, chúng ta cùng về đây để thắp sáng truyền thống của lý tưởng Lam, tiếp tục trao truyền cho các thế hệ tiếp nối, để cùng nhau nối dài ánh lửa vô tận đăng dù trước phong ba, bão táp hay những chướng duyên bủa trùng.  Xin được chào mừng và tán thán tất cả tâm hạnh cùng chí nguyện của toàn thể quý Huynh trưởng đại diện cho toàn thể Lam viên trên Thế Giới phó hội tại đạo tràng hôm nay.

Nhân sự kiện long trọng và sự có mặt khá đông đủ của Lam viên, những sứ giả đang chịu trách nhiệm sự thịnh suy của tổ chức GĐPT VN tại các Quốc độ, tôi xin được nhắc lại sứ mạng của tổ chức chúng ta qua từng giai đoạn:

Từ những danh xưng tiền thân như: Đồng Ấu Phật Tử, Thanh Niên Phật Học Đức Dục, Gia Đình Phật Hóa Phổ, đều thể hiện là một tổ chức Thanh niên cùng quy tụ nhau tu học, làm lành lánh dữ.  Năm 1951, danh xưng GĐPT Việt Nam ra đời. Đánh dấu cho một bước phát triển của Tổ chức chúng ta. Từ một tổ chức THANH NIÊN đồng tu học, đã phát triển thành sứ mạng cao cả hơn đó là TỔ CHỨC GIÁO DỤC THANH THIẾU ĐỒNG NIÊN THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO, tổ chức này là một GIA ĐÌNH CON PHẬT, nên năm 1955, nhân Đại hội Huynh trưởng GĐPTVN kỳ 3 tại Đà Lạt chúng ta nêu cao tinh thần VẠN GIA SANH PHẬT.

Sứ mạng của Tổ chức chúng ta được tiếp nối từ đó đến hôm nay. Dù có lúc đề nghị thay đổi danh xưng là Thanh Niên Phật Tử nhưng bất thành, vì chúng ta không phải là TỔ CHỨC THANH NIÊN mà Tổ chức chúng ta là TỔ CHỨC GIÁO DỤC THANH NIÊN với hình ảnh là một GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU THẾ HỆ TU PHẬT, HỌC PHẬT.

Hôm nay, sứ mạng thiêng liêng của Tổ chức được Tam bảo chứng minh, Tăng già Phó chúc,  đang lan tỏa khắp các Châu, Quốc gia trên Thế Giới. Chúng ta đang có một ĐẠI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ với TAM ĐẠI ĐỒNG CƯ, ba thế hệ cùng hòa hợp chung sống, cùng một lý tưởng.

Nhắc lại sứ mạng này để chúng ta phải luôn sách tấn nhau:

  • Mỗi Huynh trưởng là một sứ giả áo Lam trong sứ mạng Giáo Dục Thanh Thiếu Đồng Niên tu Phật thì chúng ta phải sống như Phật dạy, làm như lời Phật dạy, nêu gương hạnh sáng lành cho đàn em noi theo.
  • Chúng ta là một Gia Đình Tam đại đồng cư, thì phải có trách nhiệm xây dựng mái ấm này. Mỗi Lam viên hãy luôn thức tỉnh trong suy nghĩ, lời nói, hành động để không làm mất đi hòa khí của Gia đình. Và luôn hướng dẫn, tha thứ lỗi lầm cho nhau để nụ cười hoan hỷ luôn ngập tràn.
  • Sứ mạng của Tổ chức chúng ta ngày nay cần phát huy, khi xã hội văn minh nhưng con người đang quay cuồng trong dục vọng, đắm chìm trong đời sống vật chất, thiếu đi chất liệu sống tinh thần. Chúng ta phải dũng mãnh dấn thân làm lợi lạc cho tuổi trẻ, vượt khó để thực hiện hạnh nguyện của mình. Có như thế mới đền đáp được phần nào tứ ân thâm trọng.
  • Và hôm nay về đây để sum họp Gia đình nên trong quá trình phó hội mỗi thành viên chúng ta cần duy trì chánh niệm, ái ngữ trong phát biểu, tận dụng cơ duyên này để lãnh thọ giáo giới của Tăng già mà tấn tu, cùng nắm chặt tay nhau, cùng lắng nghe tiếng lòng của nhau, cho yêu thương mãi tràn đầy.

Kính bạch Chư tôn đức
Kính thưa Quý Quan khách, cùng toàn thể Đại hội.

Chúng con thành tâm kính chúc Chư tôn đức Pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu, Đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quý vị quan khách sáu thời an lành, tín tâm Tăng trưởng. Kính chúc toàn thể Huynh trưởng Đại biểu: tinh tấn hành trì Bồ đề tâm nguyện, an vui trong từng Phật sự của Tổ chức, Lam nghiệp thành toàn.

Nhân danh Trưởng BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, Trưởng BTC Đại hội, chúng tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Huynh trưởng GĐPT VN trên Thế Giới lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

NGUYÊN TÍN – Nguyễn Châu

dai hoi gdpt 1

Huynh trưởng Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Chư Tôn Đức

Xem thêm

chu ton duc

Thích Huyền Quang: Giáo Từ đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ VII năm 1970

  – Kính thưa ông Phó Tỉnh Trưởng, đại diện ông Tỉnh Trưởng.– Kính thưa …

trai tinh lam

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Người Áo Lam, anh chị nghĩ gì, làm gì khi đã một lần khoác chiếc áo Lam và cài Hoa Sen trắng

(Bài nói chuyện tại Trại Tình Lam, Hội Ngộ Cựu Đoàn Viên Long Hoa Liên …

thay tu luc 1

Thích Từ Lực | Hoa Đàm dịch Anh: Ai là Tâm Minh của Thế kỷ 21? | Who’s Tam Minh in 21st Century?

Giữa khung cảnh an tĩnh của lúc đầu Xuân, kẻ hậu học xin cúi đầu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.