Tag Archives: Duy Ma Cật

Khánh Hoàng: Trưởng giả Duy Ma Cật

duy ma cat cover

 Lời & Ý: kinh Duy Ma Cật Nhạc: Khánh Hoàng Ca sĩ: Túy Tâm Guitar: Khánh Hải   Trưởng Giả Duy Ma Cật Ở nơi thành lớn Tỳ Da Ly Có người trưởng giả Duy Ma Cật Người đã từng cúng dường vô lượng chư Phật vào Vô Sanh Nhẫn …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Đối biện Bồ-tát

56592034 2337742129804886 1434923516754395136 n

I. DI-LẶC TRUYỀN THUYẾT Bồ-tát Di-lặc, hay Phật tương lai, vốn là hình ảnh rất quen thuộc không chỉ đối với Phật tử Đại thừa. Danh hiệu của Ngài cũng xuất hiện rất nhiều nơi trong kinh điển Pali. Kinh Chuyển luân vương nói:[1] «Khi tuổi thọ loài người lên …

Đọc thêm