Gia đình Phật tử

Thiện Hiền Dương Xuân Nhơn: Hoạch định một chính sách hướng dẫn thực tiễn hầu giúp cho đường lối giáo dục

phat hoa 1

Tiểu luận kết khóa trại Vạn Hạnh I – GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ   A – Lời Mở Đầu Trước khi đi vào vấn-đề Phật-hoá của bài Tiểu-Luận này, chúng tôi xin phép được xác-định về phạm-vi của bài viết. Trong chương-trình sinh-hoạt của tổ-chức Gia-Đình Phật-Tử (GĐPT) …

Đọc thêm

Người Áo Lam: Sứ mệnh GĐPT

SMGDPT a

SỨ MỆNH GIA ÐÌNH PHẬT TỬ Tác giả: Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền Tủ Sách Phổ Hòa xuất bản tại Hoa Kỳ, 2019 ______________________   Lời giới thiệu cho ấn bản năm 2019   Tập khảo luận mà chúng ta đang cầm trên tay, có thể nói, là một trong …

Đọc thêm