Lý Công Uẩn

Nguyễn Quỳnh: Thầy Tăng mở nước

cot da chua Dam thoi Ly

Cách đây hơn ba mươi năm, cũng có vài tiểu thuyết gia viết về Lý Công Uẩn. Cốt truyện tuy ly kỳ, câu văn tuy hấp dẫn thực, nhưng các tác giả thường thường đưa vào nhiều chuyện hoang đường để mô tả một nhân vật lỗi lạc với những …

Đọc thêm