Browsing: Phạm Công Thiện

Phạm Công Thiện, tranh Trần Thế Vĩnh 1. Đã đi thì đã đi rồi Thượng…