Tag Archives: Phiên dịch Tam tạng

Thích Phước Sơn: Lý luận dịch Kinh

HT Phuoc Son

Khát vọng bức thiết nhất của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam hiện nay là có được một bộ Tam tạng Thánh giáo bằng tiếng Việt. Niềm thao thức ấy lâu nay đã được các vị tôn túc đáp ứng bằng cách ra sức phiên dịch một số Kinh, Luật, và Luận. Số Kinh, Luật, Luận này tuy chưa đáp ứng đầy đủ nhu …

Đọc thêm