Tag Archives: Thân Loan

Bắc Phong: Chí nguyện xuất gia

Than Loan

Thân Loan (1173-1262) Vị Tổ sáng lập Tịnh Độ Chân Tông   Sau thời kinh Tịnh Độ Đại chúng đều lắng tâm Thầy chắp tay niệm Phật Xong kể câu chuyện thiền … Xưa có một cậu bé Chín tuổi tên Thân Loan Quyết xuất gia tầm đạo Sống cuộc …

Đọc thêm