Browsing: Thanh Tịnh

Kính viếng cố Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ   Cho dù Thầy đã đi xa Quê hương xin giữ bao la bóng Thầy, Sông Hương thấm…