Tag Archives: Thanh Tịnh

Thanh Tịnh: Nhớ Thầy

HT Tri Thu 6

Kính viếng cố Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ   Cho dù Thầy đã đi xa Quê hương xin giữ bao la bóng Thầy, Sông Hương thấm mát bờ cây Ba-la* rực chiếu áng mây tỏa hồng Thầy ơi, Thầy có biết không? Đài sen lớn mãi giữ lòng nhân dân …

Đọc thêm