Tag Archives: Thích Bổn Đạt

Thích Bổn Đạt: Thư chúc tết Hòa thượng Tuệ Sỹ, Điều hành Viện Tăng Thống, GHPGVNTN

thay

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA  HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 1002 W. Sommerset St. Ottawa, Ontario, K1R-6R9 – Canada Tel. (613) 231-2516 / (819) 671-8561 THƯ CHÚC TẾT Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Điều Hành Viện Tăng Thống GHPGVNTN Kính dâng: Hòa Thượng Thích …

Đọc thêm