thay

Thích Bổn Đạt: Thư chúc tết Hòa thượng Tuệ Sỹ, Điều hành Viện Tăng Thống, GHPGVNTN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA 

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

1002 W. Sommerset St. Ottawa, Ontario, K1R-6R9 – Canada

Tel. (613) 231-2516 / (819) 671-8561

THƯ CHÚC TẾT

Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Điều Hành Viện Tăng Thống GHPGVNTN

Kính dâng: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Điều Hành Phật Sự Viện Tăng Thống GHPGVNTN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ,

Năm Canh Tý 2020 đầy biến động và bất an đã qua đi. Năm mới Tân Sửu 2021 đang đến với mọi người Việt Nam trong và ngoài nước theo truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất quốc nội trong năm qua cũng đã gánh chịu nhiều đau thương mất mát trước sự ra đi của vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội là Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bậc long tượng trong chốn Thiền Môn, nhà lãnh đạo trung kiên với lập trường trước sau như một của GHPGVNTN. May thay, trước khi viên tịch lúc còn mẫn duệ tinh anh, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã quán chiếu vận mệnh của Giáo Hội và kịp thời truyền trao trọng trách điều hành Phật Sự Viện Tăng Thống GHPGVNTN cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ.

Hành động sáng suốt đó của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã được thất chúng đệ tử Phật trên khắp năm châu bốn bể đều tán dương hỗ trợ. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada của chúng con giai đại hoan hỷ trước tin mừng trọng đại này. Toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada nhất tâm phụng thừa di huấn đó của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và hết lòng tán trợ mọi Phật Sự của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ.

Trước thềm năm mới Tân Sửu 2021, thay mặt chư tôn đức Tăng, Ni và chư Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada, chúng con thành kính đảnh lễ dâng lời chúc thọ lên Hòa Thượng. Kính nguyện Hòa Thượng pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành.

Nhất tâm khể thủ.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Từ Thị Tôn Phật tác đại chứng minh.

Phật Lịch 2564, Ottawa, Canada, ngày 23 tháng 01 năm 2021

Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,

Chủ Tịch, Hậu học Tỳ-Kheo Thích Bổn Đạt

thichbondat

Xem thêm

tuong phat chua giam

Junjiro Takakusu | Tuệ Sỹ dịch: Những nguyên lý căn bản trong triết học Phật giáo

TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO THE ESSENTIALS OF BUDDHIST PHILOSOPHY JUNJIRO TAKAKUSU 高楠順次郎 Người …

vu lan

Thích Tuệ Sỹ: Lễ tháng bảy cho những oan hồn phiêu bạt

Tục truyền tháng bảy mưa ngâu. Trong các sinh hoạt nhân gian của truyền thống …

tuong phat

Junjiro Takakusu | Tuệ Sỹ dịch: Bối cảnh Ấn Độ

TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO THE ESSENTIALS OF BUDDHIST PHILOSOPHY JUNJIRO TAKAKUSU 高楠順次郎 Người …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.