Tag Archives: Thích Huyền Tôn

Thích Huyền Tôn: Mừng Phật giáng trần

phat dan sanh

Hai ngàn sáu trăm hai mươi ba năm trước  Thế giới ba ngàn sinh diệt diệt sinh  Cõi hồng trần kết bằng nghiệp tham ái sân si  Triệu ngàn năm vắng bóng đấng từ bi  Giờ xuất hiện hào quang ngàn hào quang sáng  Mùng tám ngày rằm tháng tư mừng Phật đản  Ðức Từ-Bi vô lượng xuống trần gian  Giờ phút thiêng liêng  Huy hoàng cõi tục  Ðịa …

Đọc thêm