phat dan sanh

Thích Huyền Tôn: Mừng Phật giáng trần

Hai ngàn sáu trăm hai mươi ba năm trước 
Thế giới ba ngàn sinh diệt diệt sinh 
Cõi hồng trần kết bằng nghiệp tham ái sân si 
Triệu ngàn năm vắng bóng đấng từ bi 
Giờ xuất hiện hào quang ngàn hào quang sáng 
Mùng tám ngày rằm tháng tư mừng Phật đản 
Ðức Từ-Bi vô lượng xuống trần gian 
Giờ phút thiêng liêng 
Huy hoàng cõi tục 
Ðịa cầu sáng ngời trong bạch ngọc 
Ðóa sen hồng nâng bước đấng cha lành 
Lớp lớp trời người bao quanh chúc tụng 
Tiếng nói đại hùng thiên thượng hạ độc tôn 
Sinh già bịnh chết kỳ thị khổ đau 
Ðể thay bằng: 
Bình đẳng giải thoát giác ngộ đại từ bi 
Trái đất loài người
Bổng biến thành cái nôi 
của ba ngàn đại thiên thế giới 
Ma vương buồn gói túi “Dục” lang thang 
Dựng riêng một cõi thiên đàng 
Thiên đàng là cửa bên trong là tù 
Nhất tâm niệm Phật cho tù tiêu tan
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Australia, Vesak Day 1999 

Xem thêm

TueSy 12

Bỉnh Pháp Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ: Đại lễ Phật đản 2565 cùng đọc lại Huấn Thị An Cư của Đức Đệ Tứ Tăng Thống

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG ___________________ Đại lễ Phật …

phat

Trụ Vũ: Thơ Phật đản

BỤT CỦA BÉ Ngày Phật đản, tiếng ôi thân thiết Môi mẹ cười, hoa bụt …

phatdan

Đào Nguyên: Chi tiết linh diệu nơi ngày Ðản sinh của Phật theo các kinh thuộc Hán tạng

Ngày Ðản sinh của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni là một sự kiện vĩ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.