Browsing: Thích Nhất Hạnh

Có lần trong tù, đói quá, Thầy Quảng Độ nằm mơ thấy được nhà bếp cho một cái bánh bao. Ăn xong thấy bụng căng thẳng,…

(Trích trong sách “Bụt là hình hài – Bụt là tâm thức” của Sư Ông Làng Mai). Bảy bước mầu nhiệm Theo truyền thống đạo Bụt…