Tag Archives: Thích Phước Sơn

Bhikkhu Cittacakkhu: Món nợ chưa trả cho Ôn

HT Phuoc Son

Hoàn vũ xoay vần, vạn vật sinh thành lại suy hủy theo một nguyên lý trật tự hữu hình hữu hoại, nhưng đôi khi có những thứ hữu hình chịu biến dịch theo thời gian để tồn tại và vĩnh cửu. Biên niên sử ký tải, lời của đức Thế …

Đọc thêm

Thích Phước Sơn: Lý luận dịch Kinh

HT Phuoc Son

Khát vọng bức thiết nhất của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam hiện nay là có được một bộ Tam tạng Thánh giáo bằng tiếng Việt. Niềm thao thức ấy lâu nay đã được các vị tôn túc đáp ứng bằng cách ra sức phiên dịch một số Kinh, Luật, và Luận. Số Kinh, Luật, Luận này tuy chưa đáp ứng đầy đủ nhu …

Đọc thêm

Thích Phước Sơn: Nhìn từ một thời – Kính tưởng nhớ HT Thích Minh Châu

minhchau

Thông thường thì trải qua bao nhiêu thời gian để được gọi là Một thời? Có thể là một tháng, vài ba tháng, nửa năm, một năm hay nhiều hơn nữa? Hầu như tất cả những thời lượng vừa nêu đều đúng, nhưng chủ yếu là trong những quãng thời gian ấy phải có, đã có một điều gì …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Phước Sơn

HT PhuocSon

1. Thân thế: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn, thế danh Đặng Thành Công, sinh ngày mồng hai, tháng tám, năm Mậu Dần, tức ngày 25-9-1938, trong một gia đình thâm tín ngôi Tam bảo, tại làng Xuân Quang, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ …

Đọc thêm