Tag Archives: Thích Quảng Độ

Kimura Taiken | Thích Quảng Độ dịch Việt: Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận

duc phat 1

NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬNTác giả: KIMURA TAIKENHán dịch: ÂU DƯƠNG HÃN TỒNViệt dịch: THÍCH QUẢNG ĐỘViện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản 1969 TỰA   Phật giáo cũng như cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn bao gồm nhiều cành lá. …

Đọc thêm

Kimura Taiken (Thích Quảng Độ Việt dịch): Chân như quan của Phật giáo

phat

TIẾT THỨ NHẤT LỜI TỰA Trong Phật Giáo, Chân-như (Tatha) tuy bao gồm nhiều ý nghĩa, nhưng nói một cách đại thể, thì chân như là chỉ cái tướng chân thực, nghĩa là cái chân tướng bất biến của mọi hiện tượng, hoặc là cái nguyên tắc làm cho hiện tượng giới trở lại trạng thái như như bất động. Đó là cái nguyên ý của danh từ …

Đọc thêm