Tag Archives: Thích Thanh An

Thích Thanh An: Lời tựa sách ‘Nhận Thức Quán – Mười Liệu Pháp Chánh Niệm’

sach thanh an

Nhận Thức Quán – Mười Liệu Pháp Chánh Niệm Tác giả: Henepola Gunaratana Dịch Việt: Thanh An _____________ Lời Tựa   अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस् तप आर्जवम् ।।*   ‘Với tâm tư thuần tịnh, không sợ hãi, Bậc trí an trụ giữa trí tuệ và định tâm, …

Đọc thêm