Tag Archives: Thích Thiện Minh

Thích Thiện Minh: Thông bạch hòa bình

thay thien minh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO Phật lịch 2517, ngày 06.4.1973   THÔNG BẠCH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO HỘI TRUNG ƯƠNG   Dân tộc và đạo pháp đã chịu đựng quá nhiều đau khổ chiến tranh. Nay hòa bình đã tới, chúng ta nhất quyết …

Đọc thêm

Thích Thiện Minh: Điếu văn tưởng niệm Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết trước khi nhập bảo tháp

thích thiện minh

ĐIẾU VĂN của HỘI ĐỒNG LƯỠNG VIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT Do Thượng tọa Thích Thiện Minh, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đọc trong lễ Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Tăng Thống trước khi nhập tháp. Nam mô Thập phương Thường trú Tam bảo …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Minh

thichthienminhts

CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH Bài tham luận của TT. Thích Nguyên Siêu đọc trong Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư năm 2011 tại Pháp 1. Dẫn Nhập: Con đường hoằng dương Phật pháp của Đạo Phật Việt Nam đã viết nên những trang sử hạnh nguyện từ bi, hành trạng vô úy, đại hùng của chư vị lịch đại Tổ Sư kể từ thời du nhập cho …

Đọc thêm