Browsing: Thích Trí Quang

1/1 [dropcap]T[/dropcap]ôi người Quảng bình, 1 trong 3 nơi mà Huyền trân công chúa mới đáng là thành hoàng. Tổ tiên gốc người Hải dương, 4…

1. THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XUẤT-GIA? Kinh Phước-Điền nói: “Có năm đức tính mà Sa-Di (cấp bực đầu tiên của người Xuất-gia) phải biết: Thứ nhất,…

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG 1/ Thân Thế: Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang, thế danh Phạm Quang, sinh vào…

Lời Dẫn Nhập: Đã 44 năm sau cuộc chiến tranh Việt Nam, vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chỉ riêng tên tuổi Thích Trí Quang đã gây ra rất…