Tag Archives: Thích Trung Hậu

Thích Trung Hậu: Tổ sư Minh Đăng Quang với phong trào chấn hưng Phật giáo cùng tâm nguyện nối truyền Thích-ca Chánh pháp

Minh Dang Quang 2

  Tổ sư Minh Đăng Quang sinh năm 1923, tầm sư học đạo năm 16 tuổi (1938), xuất gia cầu đạo, ngộ đạo năm 22 tuổi (1944), hoằng truyền Chánh pháp trong 10 năm (1944 – 1954). Đây là thời kỳ đầy sôi động của Phật giáo Việt Nam trong …

Đọc thêm