Thẻ lưu trữ

Bỉnh Pháp Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ: Đại lễ Phật đản 2565 cùng đọc lại Huấn Thị An Cư của Đức Đệ Tứ Tăng Thống

TueSy 12

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG ___________________ Đại lễ Phật đản 2565 cùng đọc lại Huấn Thị An Cư Của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ___________________ Kính lễ Đấng Tối Thắng Điều ngự Tam giới Chí tôn Thích–ca Mâu–ni …

Đọc thêm

Nguyễn Đình Toàn: Tuệ Sỹ

thay ts

Thầy Tuệ Sỹ | Tranh: Họa sỹ Đinh Cường   Viết về thơ là chạm tới những hình ảnh phản ánh trong nước. Không thể có một mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng, dù đó có là một mặt hồ chăng nữa. Và, người ta chỉ có thể nhận được …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Thông bạch thỉnh cử Hội đồng Hoằng pháp – Viện Tăng Thống

TueSy 12

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Văn Phòng Viện Tăng Thống Phật lịch: 2564 Số: 10/VTT/VP Thông bạch    Kính gởi: Chư Tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung Ương GHPGVNTN tại các Châu lục; Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng-già nhị …

Đọc thêm