Thích Tuệ Sỹ

Tuệ Sỹ: Thi ca và Tư tưởng

bui giang tranh tran the vinh 1

Với cái tựa đó, tôi không cốt ý bàn riêng về một tập sách của ông Giáng, viết rải rác về các nhà thơ. Thi ca và Tư tưởng, cái đó muốn được đặt ra trong cách điệu Chung và Riêng, từ một cuộc Hội thoại trong cõi Hằng thể …

Đọc thêm

Junjiro Takakusu | Tuệ Sỹ dịch: Những nguyên lý căn bản trong triết học Phật giáo

tuong phat chua giam

TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO THE ESSENTIALS OF BUDDHIST PHILOSOPHY JUNJIRO TAKAKUSU 高楠順次郎 Người dịch TUỆ SỸ CHƯƠNG III NHỮNG NGUYÊN LÝ CĂN BẢN TRONG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO   Theo thông lệ, cũng nên giải thích các nguyên lý tổng quát, chung cho tất cả các học phái …

Đọc thêm

Junjiro Takakusu | Tuệ Sỹ dịch: Bối cảnh Ấn Độ

tuong phat

TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO THE ESSENTIALS OF BUDDHIST PHILOSOPHY JUNJIRO TAKAKUSU 高楠順次郎 Người dịch TUỆ SỸ ___________________ CHƯƠNG II BỐI CẢNH ẤN ĐỘ   1.  PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ. Đức Phật có thể, hay không thể đã là “người A-ri-en vĩ đại nhất của tất cả người A-ri-en” …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Phương trời viễn mộng

thay tue sy 2

MỘNG TRƯỜNG SINH Đá mòn phơi nẻo tà dương Nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi Ngàn năm vang một nỗi đời Gió đưa cuộc lữ lên lời viễn phương Đan sa rã mộng phi thường Đào tiên trụi lá bên đường tử sinh Đồng hoang mục tử chung …

Đọc thêm

Junjiro Takakusu | Tuệ Sỹ dịch: Tinh hoa triết học Phật giáo | Dẫn nhập

tuong phat

TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO THE ESSENTIALS OF BUDDHIST PHILOSOPHY JUNJIRO TAKAKUSU 高楠順次郎 Người dịch TUỆ SỸ _________________________ GIỚI THIỆU   Nhan đề xuất bản lần thứ nhất do Ban Tu thư Viện Đại học Vạn Hạnh là Các Tông phái của Đạo Phật. Đó là nhan đề của …

Đọc thêm