Tag Archives: Thubten Chodron

Venerable Thubten Chodron | Nguyên Từ dịch Việt: Lời khuyên dành cho các nhà Lãnh đạo Thanh niên Phật Giáo

HHCHOD photo 1 1

Tại một buổi pháp thoại dành cho giới trẻ tổ chức bởi “Camp Lions and Dharma in Action,” với sự hỗ trợ của Pureland Marketing và FOSAS, Singapore, khi được đề nghị có những lời khuyên cụ thể nhằm mang lại lợi ích cho bản thân cũng như cho những …

Đọc thêm

Thubten Chodron | Diệu Liên Lý Thu Linh dịch: Đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống theo quan điểm Phật Giáo

duc phat 2

LỜI NGƯỜI DỊCH   Hằng năm, cứ vào mùa an cư là chúng tôi có sách ấn tống để cúng dường chư tôn đức tăng, ni cùng quý Phật tử gần xa. Mỗi lần làm được thế thì chúng tôi–kẻ có công dịch, người đóng góp ấn tống, người phân …

Đọc thêm