Tag Archives: Tổng hội Phật giáo Việt Nam

Thích Trí Hải: Hồi ký thành lập Hội PGVN | Thời kỳ thứ năm: Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam

hoi pgvn

HỒI KÝ THÀNH LẬP HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HT. Thích Trí Hải ___________________________ Vấn đề thống nhất Phật giáo trong cả nước, tất cả những người có nhiệt tình vì Đạo khắp nơi đều mong muốn. Thời tiết nhân duyên đã tới, sự trao đổi giữa các tập đoàn …

Đọc thêm