Tag Archives: Uyên Nguyên

Uyên Nguyên: Hai bài thơ tiễn Thầy Thiện

green tara featured

THẦN CHÚ QUA SÔNG Kính gởi Bồ Tát giữa Hư Không Mấy người hiền rủ nhau đi, hết! Ta Bà còn những ai? Ai! đêm thâu hắt tiếng thở dài hồ nghi tự hỏi Niết Bàn, vui không? Lường đâu nổi hứng tang bồng nín hơi, hồn phách thả rong …

Đọc thêm