PADMASAMBHAVA

Đạo Sinh dịch Việt (Lời khuyên của Padmasambhava): Quy y Pháp, nguyện không quy y ngoại đạo tà giáo

ĐỆ TỬ QUY Y PHÁP, NGUYỆN ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP KHÔNG QUY Y NGOẠI ĐẠO TÀ GIÁO!
LỜI KHUYÊN CỦA PADMASAMBHAVA (08)
NAMO GURU DEVA DAKINI HUNG

 

Quý vị có thể cỡi một con ngựa giống tú lệ nhất, nhưng nếu không nhận ra niềm phúc lạc vĩ đại trong chính bản thân mình thì quý vị vẫn không thoát được những thống khổ của sinh tử luân hồi. Vì thế hãy kiếm tìm thể tính của niềm phúc lạc vĩ đại này!

Tấm thân của quý vị có thể tráng lệ như một vị thần, nhưng nếu không trang sức bằng các phẩm tính tối thượng của Phật quả thì tấm thân này vẫn không khuyến dụ được Thần Chết. Vì thế hãy tự trang sức bằng phẩm hạnh cao tột của các bậc chiến thắng!

Nếu không tìm kiếm sự gia hộ từ thầy mình và Tam Bảo thì không gì có thể cứu được quý vị khỏi cuộc tấn công của các cảm xúc phiền não. Vì thế hãy tìm cầu sự gia bị từ vị thầy dẫn dắt và Ba Ngôi Báu!

Nếu không ý thức được tâm mình chính là tâm giác ngộ, quý vị sẽ bị vô số ý niệm lường gạt. Vì thế hãy thực chứng tâm mình chính là tâm Phật!

Nói tóm lại, vô số những đeo đuổi thế tục của quý vị, vốn không phải là nhân duyên đưa đến giải thoát hay giác ngộ viên mãn, không chỉ vô dụng, mà còn tạo thêm thống khổ trong luân hồi sinh tử. Vì thế, điều quan yếu là hãy nỗ lực hết mình với tất cả trái tim và tinh thần trong suy nghĩ, nói năng và hành động, để tựu thành giác ngộ vô thượng!

Xin quý vị hãy lắng nghe một lần nữa! Lý do tại sao con người không chịu quay lưng với những đeo đuổi thế tục là vì họ không hiểu được nhân-quả và các tính chất của sinh tử luân hồi. Nguyên nhân dẫn đến sinh tử luân hồi là vì không buông bỏ được sự đeo bám, chấp chặt nhị nguyên về thực thể của tự ngã. Bởi vì trong trạng thái giác ngộ của tâm thì tự ngã và các hiện thể khác chỉ là một, cho nên những người nào phân biệt sự khác nhau giữa tự & tha thì không thể biết được điều này! Bởi vì mỗi một tồn tại trong ba cõi, tồn tại này nối tiếp tồn tại khác, đều là cha mẹ thân thương của quý vị, cho nên những ai xem người khác là kẻ thù hay người thân thảy đều mê muội trước điều này!

Đạo Sinh dịch Việt

You may ride the finest stallion, but unless you discover the great bliss within yourself, it will not let you escape the miseries of samsara. So seek the nature of great bliss!

Your body may be as magnificent as a god, but unless you adorn yourself with the superior qualities of buddhahood, it will not seduce the Demon of Death. So adorn yourself with the eminent virtues of the victorious ones!

Unless you seek protection from your master and the Three Jewels, nothing can save you from the attacks of disturbing emotions. So seek protective escort from the guru and the Three Jewels!

Unless you realize that your own mind is the buddha, you will be deceived by the multitude of conceptual thoughts. So realize that your own mind is the buddha!

In short, your numerous worldly pursuits that are not causes for liberation or omniscient enlightenment will, in addition to being futile, only cause further samsaric misery. So it is essential to exert yourself, heart and soul and in thought, word, and deed, in accomplishing the unexcelled enlightenment!

Listen once again! The reason why people don’t turn their minds away from worldly pursuits is because they don’t understand cause and effect and the characteristics of samsara. The cause of samsara is failing to abandon the dualistic fixation on a self-entity. Since within the awakened state of mind, self and other beings are one, people who discriminate between self and other have no sense! Since each and every being of the three realms, one after the other, have been your loving parents, people who regard others as either enemy or friend have no sense!
~ Advice from the Lotus-Born, Vol. I

Xem thêm

lotus

Lê Mạnh Thát | Translated and annotated by Đạo Sinh: Life of The Zen Master

ZEN MASTER CHÂN ĐẠO CHÁNH THỐNG By LÊ MẠNH THÁT Translated and annotated by ÐẠO …

The Than

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 3: Phân biệt giới [Phần 8]

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt …

dao phat

Đạo Sinh: Đức Phật trong chúng ta

Bất hạnh lớn nhất của Phật tử chúng ta là sinh ra vào một thời …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.