000000000123

Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh chuyển ngữ: Phật Quả

 

“Khi đã tuân thủ và thực hành theo giáo pháp, thì điều quan trọng đối với các vị là không được khởi tưởng mong cầu sự kính trọng của người khác hoặc mong chờ nỗ lực tu học lớn lao của mình được đền đáp. Thay vì thế, các vị hãy nghĩ, ‘Nguyện cho tôi đạt được giác ngộ và có đủ năng lực ban bố các giáo pháp này cho tất cả chúng sinh, và nhờ thế mà dẫn dắt họ đến được Phật quả.’

Nếu tâm các vị thường hướng đến những mục tiêu tích cực như thế, các vị có thể đoan chắc rằng mọi lời các vị nói, mọi việc các vị làm, đều sẽ tự nhiên theo chung một hướng, giống như những người hầu làm theo ám thị của ông chủ. Tuy nhiên, nếu các vị bị tán tâm, tràn đầy chấp trước, oán đối và ngu si, thì dù các vị có trì tụng bao nhiêu triệu thần chú, lễ lạy bao nhiêu triệu lần, tất cả cũng sẽ giống như các vị ăn đồ ăn ngon có tẩm thuốc độc vậy. Đó chẳng phải là con đường dẫn tới Phật quả.dilgo khyentse rinpoche

Vậy hãy cố gắng giữ tâm thật thanh tịnh trong mọi tình huống, để cho ngay cả những hành vi vô nghĩa nhất cũng vẫn giữ được năng lượng tích cực cho đến ngày tựu thành giác ngộ. Một giọt nước, khi đã rơi được vào đại dương, thì sẽ còn lại mãi mãi cùng với đại dương.”

Dilgo Khyentse Rinpoche
————
When you are following the teachings and putting them into practice, this is why it is so important not to do so with ideas of being respected or rewarded for your great learning, but with the thought, “May I attain enlightenment and be able to give these teachings to all beings, thus leading them to Buddhahood.” If your mind is oriented toward such positive goals, you can be sure that the words you speak and the actions you perfonn, like servants taking their cue from their master, will naturally follow in the same direction. But if your mind is distracted and full of attachment, animosity, and ignorance, then however many millions of mantras you recite or prostrations you offer it will be like eating tasty food mixed with poison. That is not the way to progress toward Buddhahood. Try to maintain perfectly pure thoughts in all circumstances, so that even the most insignificant of your acts will preserve their positive energy until you attain enlightenment. A drop of water that falls into the ocean will last as long as the ocean itself.

Xem thêm

The Than

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 3: Phân biệt giới [Phần 8]

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt …

dao phat

Đạo Sinh: Đức Phật trong chúng ta

Bất hạnh lớn nhất của Phật tử chúng ta là sinh ra vào một thời …

PADMASAMBHAVA

Đạo Sinh dịch Việt (Lời khuyên của Padmasambhava): Quy y Pháp, nguyện không quy y ngoại đạo tà giáo

ĐỆ TỬ QUY Y PHÁP, NGUYỆN ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP KHÔNG QUY Y NGOẠI ĐẠO …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.