Hoa Đàm số 12: Hằng nhẫn nhục – Thường tinh tấn ‘Tưởng niệm Hòa thượng Luật sư Thích Đỗng Minh’

 

Hoa Dam 12

Xem thêm

HT Tri Thu 3

Thích Đỗng Minh: Tiếng lòng

Lạy Hòa thượng con không quên được, Ngài dạy con trên bước tu hành. Gần …

dep

Chân Văn Đỗ Quý Toàn: Những đôi dép ngoài trai đường

Có lần tôi ghé thăm một tu viện Phật giáo ở Miến Điện. Ni viện …

HT ThaiHoa

Thích Thái Hòa: Con đường giáo dục

Nền giáo dục thiết lập trên nền tảng hiểu biết sự liên hệ giữa nhân …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.