tuong dia tang vuong bo tat bang da

Khánh Hoàng: Địa Tạng Vương Bồ Tát

Hằng hà sa số đời
Bồ Tát đã hóa thân
Vân du muôn ngàn nơi
Bồ Tát vẫn thị hiện
Tâm bao la trời biển
Hạnh nguyện không kể xiết
Sức uy linh tự tại
Cứu độ vạn loài chúng sanh
Khiến cho đều qui kính
Tam Bảo lìa hẳn đường mê
Chứng an vui Niết Bàn
Dứt khỏi trầm luân khổ hình

Minh châu và tích trượng
Soi sáng cùng phá tan
Bao phiền muộn nghiệp chướng
Giải thoát khắp mười phương
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát

Dù trời đất chuyển dời
Nguyện xưa chẳng đổi thay
Viên dung không ngại ngăn
Đường đi đã hình thành
Thiên cung mây tỏa trùm
Điềm lành phổ hiện khắp
Mở toang cửa địa ngục
Sáng rực Bồ Đề nhất tâm
Thoát ra ngoài Tam Giới
Không còn nghiệp chướng tử sinh
Khiến trang nghiêm thanh tịnh
Kính lễ thành tâm cúng dường

Khánh Hoàng
Plano _ July 03, 2004

_____________
Lời & ý: Kinh Địa Tạng
Nhạc:  Khánh Hoàng
Ca sĩ:   Mai Thiên Vân
Hòa âm: Thái Bảo Lộc

Xem thêm

thay Thien Minh 1

Thích Nguyên Siêu: Vị cha tinh thần của thế hệ trẻ, Thanh niên Sinh viên, Học sinh, Gia đình Phật tử

Sau khi nhận chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Hòa thượng đã …

ht phuoc hue 3

Tiểu sử HT Thích Phước Huệ (1875-1963)

Hòa thượng thế danh Nguyễn Văn Cự, pháp danh Ngộ Tánh, tự Hưng Long, hiệu …

kim than Phat to 1

Hải Đức: Phật học viện Trung phần tại Nha Trang

Bấy giờ Nha Trang còn là một bãi cát và rừng hoang mọc toàn giống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.