haiku 1

Matsuo Basho | Pháp Hoan dịch Việt: 4 bài Haiku

haiku

Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu)
Pháp Hoan dịch Việt: 4 bài Haiku

Haiku (128)
Version (1)

Đứa trẻ, con nhà nông
thỉnh thoảng ngưng xay lúa
ngước nhìn vầng trăng trong.

Version (2)
Đứa con bác nông dân
thỉnh thoảng ngưng xay lúa
ngẩng đầu nhìn trăng thanh.

Haiku (129)
Tiếng vượn khóc nỉ non
hay là tiếng trẻ con
trong gió thu bỏ lại.

Haiku (130)
Mưa mùa đông đến rồi
cả khỉ kia cũng muốn
khoác lên mình áo tơi.

Haiku (131)
Một năm nữa qua rồi
dưới chân đôi giày cỏ
trên tay chiếc nón cời.
_________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong The Essential Haiku, Versions of Basho, Buson, & Issa.
Edited by Robert Hass. Nguyên tác thơ của Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu).
https://phaphoan.wordpress.com

Xem thêm

HT Tri Thu 3

Thích Đỗng Minh: Tiếng lòng

Lạy Hòa thượng con không quên được, Ngài dạy con trên bước tu hành. Gần …

istock 108327817 1

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn: Thống hợp trong thanh tịnh

Đạo Phật có trên hai mươi lăm bộ phái và 2500 năm lịch sử. Con …