haiku 1

Matsuo Basho | Pháp Hoan dịch Việt: 4 bài Haiku

haiku

Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu)
Pháp Hoan dịch Việt: 4 bài Haiku

Haiku (128)
Version (1)

Đứa trẻ, con nhà nông
thỉnh thoảng ngưng xay lúa
ngước nhìn vầng trăng trong.

Version (2)
Đứa con bác nông dân
thỉnh thoảng ngưng xay lúa
ngẩng đầu nhìn trăng thanh.

Haiku (129)
Tiếng vượn khóc nỉ non
hay là tiếng trẻ con
trong gió thu bỏ lại.

Haiku (130)
Mưa mùa đông đến rồi
cả khỉ kia cũng muốn
khoác lên mình áo tơi.

Haiku (131)
Một năm nữa qua rồi
dưới chân đôi giày cỏ
trên tay chiếc nón cời.
_________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong The Essential Haiku, Versions of Basho, Buson, & Issa.
Edited by Robert Hass. Nguyên tác thơ của Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu).
https://phaphoan.wordpress.com

Xem thêm

li xiaoming

Pháp Hoan: 5 bài haiku với quý ngữ là cánh bướm mùa xuân

Ôi cánh bướm nhiệm mầu có khi nào nằm mộng em thấy mình là sâu? …

hoa 2

Saigyō Hōshi | Pháp Hoan dịch Việt: 45 bài Waka

45 bài Waka của Saigyō Hōshi (Tây Hành Pháp Sư, 西行法師, 1118-1190). Khi giông tố …

minh hoa 4

Masaoka Shiki | Pháp Hoan dịch Việt: 8 bài Haiku (226-233)

  Hai quả hồng mùa thu vừa ăn tôi vừa đọc hai nghìn bài haiku. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.