PhamCongThien 3

Phạm Công Thiện (thơ): Bất nhị

BẤT NHỊ

Mười năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bông trời bay trắng cả rừng cây

Gió thổi đồi tây hay đồi đông?
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông

Gió thổi đồi thu qua đồi thông
Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
Một sớm bông hồng nở cửa đông

Phạm Công Thiện
(Giữ Thơm Quê Mẹ số đầu tiên, Lá Bối xuất bản năm 1965)

Xem thêm

pham cong thien

Khánh Hoàng: Con bướm vàng bay qua đại dương

Tưởng niệm thi sĩ triết gia Phạm Công Thiện (1941- 2011). Nhạc & Lời: Khánh …

Quan am nam hai

Phạm Công Thiện: Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong sự có mặt liên tục của Quán Thế Âm Bồ-tát

Chủ đề của chương này thực là dài dòng Tôi đã cố ý như thế. …

Pham cong thien tc van

Tạp chí Văn: Nói chuyện với tác giả “Hố thẳm tư tưởng”

Lời giới thiệu của tạp chí VĂN số tháng 9 năm 1969 Paris, 12.8.1969 Ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published.