Browsing: Đức Phật

BỤT CỦA BÉ Ngày Phật đản, tiếng ôi thân thiết Môi mẹ cười, hoa bụt long lanh Trên chùa, Bụt tô son vàng thếp Ngoài nhân…

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PL. 2551 Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật Nam mô Lâm tỳ ni viên, vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật…