Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Ðình Phật Tử Việt Nam

b) Ở nước ngoài:

Các Huynh Trưởng di tản ra nước ngoài, lần lược thành lập Gia Ðình Phật Tử, từ các trại tị nạn cho đến những nước đã định cư như Mỹ, Gia Nã Ðại, Úc, Pháp, Ðức…

Năm 1976, tại Mỹ, có lẽ Gia Đình Phật Tử đầu tiên được thành lập là GĐPT Cựu Kim Sơn do Huynh Trưởng Thuyền Vị Nguyễn Thị Ngà thành lập tại Chùa Từ Quang San Francisco vào mùa Hè năm 1976, kế đó là GĐPT Long Hoa được Huynh Trưởng Tâm Khởi Hoàng Phấn và Hằng Nga thành lập tại chùa Việt Nam ở Los Angeles, lễ ra mắt ngày 12-12-1976, tiếp theo là GĐPT Hoa Thịnh Đốn tại Washington DC, kết hợp và quy tụ từ năm 1976, nhưng lễ ra mắt chính thức ngày 21-8-1977, GĐPT Vạn Hạnh tại San Diego…

Năm 1978, do sự vận động của các Huynh Trưởng Đặng Đình Khiết (nguyên TTK BHD Miền Vĩnh Nghiêm), Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc (cựu Ủy viên BHD Miền Vĩnh Nghiêm), Nguyên Sơn Văn Hưng (Đoàn Trưởng Ngành Thiếu) và Minh Lượng Trần Văn Thọ (Cựu LĐT GĐPT Cổ Thành, Quảng Trị) đã mở Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển và Cấp I A Dục được tổ chức tại Oklahoma vào dịp Lễ Độc Lập 4-7-1978.

Ban Tổ chức:
Cố vấn: TT. Thích Mãn Giác nguyên TVT Tổng Vụ VHGD/GHPGVNTN
Cố vấn: TT. Thích Giác Đức nguyên Quyền TVT Tổng vụ TN/GHPGVNTN
Trưởng Ban: Htr. Thiện Thanh Đặng Đình Khiết
Phó Nội vụ: Htr. Minh Lương Trần Văn Thọ
Phó Ngoại vụ: Htr. Nguyên Sơn Văn Hưng
Thư Ký: Ht. Nguyên Kim Nguyễn Đóa Thủ Quỹ: Htr. Nguyễn Thị Bích Quyên

Ban Quản Trại:
Trại Trưởng: Htr. Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc
Trại Phó Nam: Htr. Nguyên Kim Nguyễn Đóa
Trại Phó Nữ: Htr. Diệu Quỳnh Nguyễn Thị Hồng Loan
Đời sống Trại: Htr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành

Ban Giảng Huấn:
TT. Thích Mãn Giác
TT. Thích Giác Đức
Gs Vũ Khắc Khoan
Nhà văn Mai Thảo
Cụ Nguyễn Đình Thư

Đặc biệt trong đêm lửa trại liên hoan bế mạc đã hình thành một tổ chức “Ủy Ban Liên Lạc Trung Ương” có nhiệm vụ:

1.- Tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ nhất để bầu Ban Hướng Dẫn Trung Ương cho tổ chức GĐPTVN tại Hoa Kỳ. 2.- Đệ nạp, Dự thảo Quy chế Huynh Trưởng và Chương trình tu học các cấp.

Thành phần Ủy Ban Liên Lạc Trung Ương:
Trưởng Ban: Htr. Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc
Phó TB Miền Tây: Htr. Quảng Thành Đoàn Thanh Nam
Phó TB Miền Đông: Htr. Nguyên Kim Nguyễn Đóa
Phó TB Miền Trung: Htr. Phúc Hòa Lư Văn Hiếu
Tổng Thư Ký: Htr. Thiện Thanh Đặng Đình Khiết
Phó Tổng Thư Ký: Htr. Nguyên Sơn Văn Hưng
Thủ Quỹ: Htr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành
UV Liên Lạc Cựu Htr.: Htr. Nguyên Mãn Nguyễn Đức Côn

Năm 1982, Đại Hội Huynh Trưởng Miền Trung nước Mỹ tổ chức tại chùa Phật Quang, Houston, Texas, từ 3 đến 5-9-1982, dưới sự chứng minh của TT. Trí Hiền, TT Giác Tâm và ĐĐ Thích Từ Lực Đặc Ủy Thanh Niên THPGVN tại HK, Ủy Ban Liên Lạc Trung Ương Chủ Tọa, Đại Hội đã thành công viên mãn với một Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Trung Mỹ gồm có:

Trưởng Ban: Htr. Như Thông Phan Duy Thanh
Phó TB Ngành Nam: Htr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành
Phó TB Ngành Nữ: Htr. Diệu Xuân Trần Thị Yến
Tổng Thư Ký: Htr. Cát Tường Nguyễn Văn Thụy
Thủ Quỹ: Htr. Viên Giác Quách Văn Hạnh

Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Bắc California được hình thành trong một buổi họp ngày 24-10-1982 tại chùa Từ Quang, San Francisco, gồm các Gia Đình Phật Tử Cựu Kim Sơn, Kim Quang, Lam Sơn, Đức Viên, Vạn Hạnh, Giác Minh.

Trưởng Ban: Htr. Thuyền Vị Nguyễn Thị Ngà

Năm 1983, Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Nam California được hình thành trong Đại Hội Huynh Trưởng các GĐPT miền Nam Cali vào các ngày 1, 2-1-1983.

Trưởng Ban: Huynh Trưởng Tâm Chánh Trần Kim Đạt

Sau khi đã có các Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Trung Mỹ (nay là Miền Tịnh Khiết), Miền Bắc Cali (nay là Miền Thiện Minh), Miền Nam Cali (nay là Miền Quảng Đức), trong phiên họp của ba Miền này vào ngày 16-4-1983, tại chùa Kim Quang Sacramento dưới sự chủ trì của TT. Thích Thiện Trì và Từ Lực, đã quyết nghị tổ chức một Trại Họp Bạn Ngành Thiếu trên toàn nước Mỹ vào các ngày 5,6,7-8-1903 tại Regional O’Neil Park, Nam Cali và khóa Hội Thảo Huynh Trưởng toàn quốc Hoa kỳ.

Dự định khóa Hội thảo trên đây về sau thành Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc Hoa kỳ lần đầu tiên, tổ chức vào các ngày 3, 4, 5-9-1983 tại Trung Tâm Phật Giáo Khuông Việt, Grand Prairie, Texas. Đại Hội này đã hình thanh Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoà Kỳ.

Thành phần gồm có:
Trưởng Ban: Htr. Lệ Từ Nguyễn Thị Thu Nhi
Phó TB Ngành Nam: Htr.Tâm Chánh Trần Kim Đạt
Phó TB Ngành Nữ: Htr. Thuyền Vị Nguyễn Thị Ngà
Tổng Thư Ký: Htr. Như Thông Phan Duy Thanh
Thủ quỹ: Htr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành
UV Nội Vụ Điều Hành: Htr. Nguyên Tịnh Trần Tư Tín
Ủy viên Ngoại Vụ: Htr. Diệu Thọ
Ủy viên Doanh Tế: Htr. Minh Hòa Nguyễn Văn Bình
Ủy viên Nghiên Huấn: Htr.Minh Dũng Phú Toàn Cương
Ủy viên Tu Thư: Htr. Tâm Quang Phan Huy Thanh
UV Tổ Chức Kiểm Soát: Htr. Nguyên Hạnh Cao Văn Hậu
UV Thanh Thiếu Nam: Htr. Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy
Ủy viên Oanh Vũ Nam: Htr. Nguyên Tú Nguyễn Quốc Hưng
và một số Ủy viên khác cũng đã được đề nghị bổ sung

Năm 1986, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc Hoa Kỳ kỳ II tổ chức vào các ngày 4, 5, 6, 7-7-1986 tại chùa Linh Sơn, Houston, Texas của ĐĐ Thích Trí Huệ. Quy tụ 25 phái đoàn, 120 Đại Biểu. Đã chính thức công cử Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ đầu tiên, để đánh dấu cho sự liên tục nên gọi là nhiệm kỳ II (1986-1989)

Thành phần Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ II (1986-1989):
Trưởng Ban: Htr. Lệ Từ Nguyễn Thị Thu Nhi Phó
TB Ngành Nam: Htr. Minh Hòa Nguyễn Văn Bình
Phó TB Ngành Nữ: Htr. Thuyền Vị Nguyễn Thị Ngà
Tổng Thư Ký: Htr. Tâm Nguyên Nguyễn Văn Ngại
Phó Tổng Thư ký: Htr. Nguyên Hạnh Cao Văn Hậu
Thủ quỹ: Htr. Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân
UV Nội Vụ Điều Hành: Htr. Nguyên Tịnh Trần Tư Tín
UV Tổ Chức K. Soát: Htr. Nguyên Siêu Trương Phán
Ủy viên Nghiên Huấn: Htr. Minh Dũng Phú Toàn Cương
Phụ tá UV Nghiên Huấn: Htr. Giác Tánh Lê Quang Định
Ủy viên HĐTNXH: Ht. Nguyên Kim Nguyễn Đóa
Ủy viên Doanh Tế: Htr. Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phụ tá Ủy viên Doanh Tế: Htr. Minh Trực Mã Việt Hùng
Ủy viên Tu Thư: Htr. Tâm Quang Phan Huy Thanh
UV Giáo Dục và VMN: Htr. Viên Giác Quách Văn Hạnh
PT UV Giáo Dục và VMN: Htr. Tâm Luợng Trần Tử Lương
Ủy viên Nam Phật Tử: Htr. Như Thông Phan Duy Thanh
Ủy viên Nữ Phật Tử: Htr. Diệu Lan Đặng Thị Xuân Hương
Ủy viên Thiếu Nam: Htr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành
Ủy viên Thiếu Nữ: Htr. Tâm Phùng Đoàn Thị Bướm
Ủy viên Oanh Vũ Nam: Htr. Trí Quang Đỗ Vương Tân
Ủy viên Oanh Vũ Nữ: Htr. Nguyên Nhơn Ngô Thị Thu

Năm 1993, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVNTHK tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Gia Đình Phật Tử Việt Nam (tổ chức tại San Jose, California, Hoa Kỳ ngày 27,28,29 và 30/8/1993). Nhằm đáp ứng nguyện vọng của các thành viên GĐPTVN tại Hải ngoại, thống nhất Cơ cấu Tố chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam ở các châu lục và quốc gia, cung ứng hiệu năng yểm trợ và phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà, Ban Điều Hợp Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải ngoại đã chính thức được thành lập.

Trưởng Ban: Htr. Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

Năm 1994, vào tháng 10 năm 1994 Ban Điều Hợp GĐPT Miền Đông được hình thành, nhân sự gồm có 

Cố vấn: Htr. Tâm Huệ Đoàn Thị Kim Cúc
Trưởng Ban: Htr. Đồng Thân Huỳnh Văn An
Tổng Thư Ký: Htr. Chúc Mỹ Lâm Tú Phương 

Năm 1997. nhằm kiểm điểm quá trình hoạt động trong nhiệm kỳ qua và hoạch định đường hướng cho nhiệm kỳ tới Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN tại Hải Ngoại đã tổ chức Hội nghị GĐPTVN Hải Ngoại kỳ I, được tổ chức tại Chùa Vạn hạnh, Thành phố San Diego, Tiều Bang California, Hoa Kỳ trong những ngày 3-4-5 tháng 7 năm 1997.

Tổng cọng có: 30 Đại biểu Chính thức 02 Dự khuyết và 02 Dự thính

Hội nghị đã cải danh BAN ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG GĐPT VN HẢI NGOẠI

Thành ra BAN HƯỚNG DẪN LÂM THỜI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM HẢI NGOẠI.

Thành phần nhân sự BHD Lâm Thời GĐPTVN Hải Ngoại

Trưởng Ban: Htr TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu
Phó Trưởng Ban: Htr LỆ TỪ Nguyễn Thị Thu Nhi
Tổng Thư Ký: Htr TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai
Phó Tổng Thư Ký: Htr TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp
Thủ Quỹ: Htr TÂM CHÁNH Phạm T. Hoài Chân
Ủy Viên Giáo Dục: Htr HUỆ KHA Khu Thêm Đóng
Ủy Viên Xã Hội: Htr TÂM TRÍ Tư Đồ Minh
Ủy Viên NC – KH: Htr NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm
–  Đại Diện BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ: Htr NGUYÊN TỊNH Trần Tư Tín
–  Đại Diện BHD GĐPTVN tại Âu Châu: Htr THỊ LỘC Võ Văn Mai
–  Đại Diện BHD GĐPTVN tại Úc Đại Lợi: Htr NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm
–  Đại Diện BHD GĐPTVN tại Canada: Htr TÂM TRÍ Tư Đồ Minh
Phụ Tá Trưởng Ban: Htr ĐỒNG TRÚC Thái Văn Bá
Trưởng Nhóm Cải Tiến Tu Học: Htr HỐNG LIÊN Phan Cảnh Tuân, Htr TÂM VINH Đoàn văn Lộc
Trưởng Nhóm Tương Trợ: Htr TÂM DUY Phan Duy Chiêm, Htr TÂM NHUẦN Trần Văn Nhuận

Năm 1998, trong Đại Hội Huynh Trưởng Miền Thiện Minh vào các ngày 3, 4-4-1998 tại chùa Cổ Lâm, Seattle, Washington State dưới sự chứng minh và chủ tọa của chư Tăng giáo phẩm GHPGVNTNTHK là:

Hòa Thượng Thích Giác Lượng, TT. Thích Huyền Việt, Thích Chơn Thành và Thích Nguyên An

Đại Hội để bầu Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh nhiệm kỳ VIII đã biến thành Đại Hội bầu Ban Hướng Dẫn Liên Miền Liễu Quán – Khuông Việt trực thuộc GHPGVNTNTHK. Đó là chủ trương của Giáo Hội, Nhưng BHDTW/GĐPTVNTHK không thể tuân hành vì BHD điều hành nhiều GĐPT thuộc các Giáo Hội khác nhau. Do vậy, GĐPTVN Tại Hoa Kỳ bước vào thời kỳ phân hóa.

Năm 1999, Ban Điều Hợp GĐPT Miền Đông đã có từ năm 1994 nhưng phải đến 24-8-1999 mới tổ chức được Đại Hội Huynh Trưởng vào các ngày 26 đ ến 28-11-1999 tại chùa Từ Hiếu, Buffalo, New York. Dưới sự chứng minh của Sư Ông Thích Trí Hiền và có sự hiện diện của Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Trần Tư Tín. Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Đông được hình thành và cải danh thành Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Thiện Hoa, đã bầu cho nhiệm kỳ I (1999-2003):

Trưởng Ban: Htr. Tâm Tựu Sử Thành

Năm 2003, Ban Hướng Dẫn TW/GĐPTVN và Ban Hướng Dẫn GĐPT Hải Ngoại đã hình thành Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử VIỆT NAM Lâm Thời Trên Thế Giới.

Trưởng Ban: Htr. Nguyên Tín Nguyễn Châu 

Thấy được sự phân hóa GĐPTVNTHK bắt nguồn từ năm 1998 tại Đại Hội Huynh Trưởng Miền Thiện Minh, Hòa Thượng Thích Hộ Giác Phó Viện Trưởng GHPGVNTN đã tổ chức  một Bữa cơm thân mật vào chiều ngày 24-9-2003 tại chùa Diệu Pháp, Nam Cali.

Trong bữa cơm thân  mật này, HT Thích  Hộ Giác đã phát  biểu “Giáo Hội không đặt vấn đề trực thuộc, chỉ mong cầu anh em một khối cố kết, để cùng nhau đóng góp hữu hiệu cho đại Phật sự Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn tại quê nhà.”

Năm 2004. Khởi nguồn từ bữa cơm thân mật trên, Ban Tổ chức đã tiến hành Đại Hội Hợp Nhất GĐPTVN Tại HK tổ chức vào hai ngày 10 và 11-4-2004 tại chùa Diệu Pháp, 311 East Mission Dr. San Gabriel, CA 91776.

Nhưng thay vì bàn việc Hợp Nhất, thì một số Huynh Trưởng đề nghị, được chư Tăng hỗ trợ đặt thành vấn đề tiên quyết là BHD Hợp Nhất phải trực thuộc GHPGVNTN Tại HK, cho nên Ban Hướng Dẫn TW GĐPTVNTHK tuyên bố không tham gia, không phát biểu, đã rời khỏi Hội Trường trước khi bỏ phiếu.

Sau đó, Đại Hội tiến hành bỏ phiếu cho 4 giải pháp, giải pháp được tán đồng 101/167 là: Thành lập Ban Hướng Dẫn chung cho các Đơn vị đã sẵn sàng trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và ai chưa muốn thì đợi sau.

Do đó Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVNTHK thuộc GHPGVNTNTHK ra đời ngay trong Đại Hội này, các Đại biểu đã bầu cho nhiệm kỳ 2004-2008 gồm có:

Ban Thường Vụ:
Trưởng Ban Hướng dẫn: Htr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai
Phó TB Q. Trị Điều Hành: Htr Tâm Tựu Sử Thành
Phó TB Truyền Thống XH: Htr Nguyên Siêu Trương Phán
Phó TB N. Cứu H. Luyện: Htr Tâm Minh Vương Thúy Nga
Tổng Thư Ký: Htr Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp
Phó Tổng Thư Ký: Htr Nguyên Từ Ng~ Quốc Hưng
Tổng Thủ Quỹ: Htr Diệu Liên Nguyễn Thị Huế
Phó Tổng Thủ Quỹ: Htr Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp
Ủy Viên Quản Trị Htr.: Htr Tâm Hòa Lê Quang Dật
Ủy Viên Tổ Kiểm: Htr Nguyên Thanh Ng~ Văn Hà

Các Ủy Viên:
Ủy Viên Lịch Sử: Htr Minh Quang Lê Văn Thẩm
Ủy Viên Tương Tế: Htr Nguyên Lợi Ng~ Thị Huế
UV Nghi Lễ & Giao Tế: Htr Tâm Thông Trần Chí Trung
Ủy Viên Cựu Đoàn Viên: Htr Tâm Quang Võ Cân
Ủy Viên Xã Hội & Ái Hửu: Htr Nguyên Chánh Võ Văn Bằng
Ủy Viên HĐTN: Htr Giác Chơn Đỗ Quang Hưng
Ủy Viên Văn Mỹ Nghệ: Htr Tâm Nghĩa Lê Viết Đắc
Ủy Viên Doanh Tế: Htr Nguyên Thuyết Lê Minh Thi
Ủy Viên Ngành Nam: Htr Tâm Nghĩa Lê Hửu Đàng
Ủy Viên Ngành Nữ: Htr Trí Hải Ngô Quỳnh Lâm
Ủy Viên NC&KH: Htr Tâm Duy Phan Duy Chiêm
Ủy Viên Giáo Dục: Htr Quảng Nghiêm Ng~ Kim Ngân
Ủy Viên Huấn Luyện: Htr Trí Minh Lê Văn Chiếu
Ủy Viên Tu Thư: Htr Quảng Pháp Trần Minh Triết
Ủy Viên Chuyên Năng: Htr Nhật Liên Dũng Lê Minh Dũng

Các Phụ Tá:
Phụ Tá UV Quản Trị Htr.: Htr Quảng Hoàng Lê Hữu Minh Huy
Phụ Tá UV Huấn Luyện: Htr Quảng Dũng Hồ Chí Cường
Phụ Tá UV Chuyên năng 1: Htr Huệ Cảnh Hồ Đăng Dũng
Phụ Tá UV Chuyên năng 2: Htr Nguyên Túc Nguyễn Sung
Phụ Tá UV Tu Thư: Htr Diệu Tánh Trần Kim Khánh
Phụ Tá Ủy Viên Doanh Tế: Htr Quảng Hải Phan Trung Kiên

Do đó, kể từ ngày 11-4-2004 GĐPTVNTHK có hai Ban Hướng Dẫn Trung Ương, một do Trần Tư Tín làm Trưởng Ban, điều hành các GĐPT của nhiều Giáo Hội Phật Giáo và một trực thuộc GHPGVNTNTHK thuộc VPII/VHĐ do Bạch Hoa Mai làm Trưởng Ban.

Lễ Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Trung Tâm Viên Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, vào các ngày 7, 8, 9 -11-2004 dưới sự chứng minh của:

  1. Thích Viên Lý Phó Tổng Thư Ký VHĐ kiêm TTK/HĐĐH/GHPGVNHNTHK VP II VHĐ
  2. Thích Như Điển TTK/GHPGVNTNAU
  3. TT. Thích Nguyên Siêu Tổng Vụ Trưởng TVVH/GHPGVNTNTHK

Các Phái đoàn tham dự gồm có:

–  Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải Ngoại
–  Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ
–  Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu
–  Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi
–  Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Canada
–  Phái đoàn cựu Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hải Ngoại
–  Phái đoàn Ban Bảo Trợ GĐPTVN tại Hải Ngoại.

Trong Lễ Hội cơ chế Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN Trên Thế Giới được Đại Hội thông qua và một Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Trên Thế Giới được công cử.

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BHD GĐPT VN TRÊN TG. Nhiệm Kỳ I: ( 2004-2008 )

Cố Vấn: Htr cấp DŨNG NGUYÊN NGỘ Nguyễn Sỹ Thiều, Htr TÂM LẠC Nguyễn Văn Thục
Trưởng Ban: Htr Cấp DŨNG NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu
Phó Trưởng Ban Quốc Nội: Htr Cấp DŨNG NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh
Phó Trưởng Ban Hải Ngoại: Htr Cấp DŨNG TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu
Tổng Thư Ký: Htr Cấp TẤN TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai
Phó Tổng Thư Ký: Htr Cấp TẤN NGUYÊN HOÀNH Lê Văn San
Tổng Thủ Quỹ: Htr Cấp TẤN TÂM VINH Đoàn Văn Lộc
Phụ Tá: Htr Cấp TẤN DIỆU THUẬN Phạm Thị Xuân Hòa
Ủy viên Nghiên Cứu / Kế Hoạch: Htr Cấp TẤN NĂNG QUANG Nguyễn Hữu Thạnh
Phụ Tá: Htr Cấp TẤN TÂM DUY Phan Duy Chiêm
Ủy viên Giáo Dục: Htr Cấp TẤN NGUYÊN TỪ Nguyễn Đức Thương
Phụ Tá: Htr Cấp TẤN TÂM MINH Vương Thúy Nga
Ủy viên Xã Hội: Htr Cấp TẤN TÂM TRÍ Tư Đồ Minh
Phụ Tá: Htr Cấp TẤN NGUYÊN HẠNH Phạm Phước Hùng
Đại Diện BHD tại Quốc Nội: Sẽ mời sau
Đại Diện BHD tại Hải Ngoại:  Sẽ mời sau

hinh 8

Đại Hội Htr. GĐPTVN tại TT Viên Giác,Bodhgaya, Ấn Độ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, do Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu ký ban hành Giáo chỉ số 241/VP/TT ngày 28-11-2004 thành lập Hội Đồng Điều Hành Lâm Thời Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới. Thành phần gồm có:

Cố Vấn GH: Hòa Thượng Thích Trí Hiền
Cố Vấn GH: Thượng Tọa Thích Quảng Thanh

Chủ Tịch: Huynh Trưởng Nguyên Kim Nguyễn Đóa Phó Chủ Tịch: Huynh Trưởng Minh Hòa Nguyễn Văn Bình Tổng Thư Ký: Huynh Trưởng Tuệ Linh Nguyễn Công Sản Tổng Thủ Quỹ: Huynh Trưởng Nguyên Kim Nguyễn Đóa (kiêm)

Năm 2008, Hoà Thượng Thích Hộ Giác Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNTHK ký Quyết định Số: 2008002/VPTT/HĐĐH/QĐ/CT ngày 10-2-2008 giải nhiệm toàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương do Htr. Bạch Hoa Mai làm Trưởng Ban và sau đó ký Quyết định ngày 6-10-2008 bổ nhiệm thành phần Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVNTHK

Quyền TBHDTW: Hòa Thượng Thích Huyền Việt
Phó TB QTĐH: Htr Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm
Phó TB TTXH: Htr Nguyên Hòa Trần Đình Minh
Phó TB NCHL: Htr Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm (k)
Tổng Thư ký: Htr Nhật Liên Dũng Lê Minh Dũng
Phó Tổng Thư ký: Htr Tâm Phước Nguyễn Xuân Phước
Tổng Thủ quỹ: Htr Nguyên Thọ Hoàng Phước
Ủy viên Tổ kiểm: Htr Thiện Thanh Châu Ngọc Thạch
UV Tu thư, HL: Htr Nguyên Hậu Tôn Tiên
Ủy viên Truyền thông: HTr Thiện Thanh Châu Ngọc Thạch (kiêm)
Ủy viên NC, Kế hoạch: Htr Nguyên Thọ Hoàng Phước (kiêm)
UV LL miền TN H.Kỳ: Htr Tâm Tri Hoàng Văn Nuôi
UV LL miền Đông HK: HTr Nguyên Viễn Ng~ Ngọc Mục

Năm 2016

Vào thời điểm năm 2016 Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên  Thế Giới có 2 Ban Hướng Dẫn: 

1.- Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới do HT. Thích Tâm Châu lãnh đạo.
Chủ tịch Hội Đồng: Htr. Nguyên Kim Nguyễn Đóa

2.- Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN Trên Thế Giới do Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lãnh đạo.
Trưởng Ban HDTW: Htr. Nguyên Tín Nguyễn Châu 

Cấp quốc gia, tại Việt Nam có 4 Ban Hướng Dẫn Trung Ương:

1)  Trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do HT. Đệ Ngũ Tăng Tống Thích Quảng Độ lãnh đạo
Trưởng Ban BHDTW: Htr. Nguyên Chánh Lê Công Cầu

2)  Trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam do HT. Đệ Tam Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ lãnh đạo.
Trưởng Ban BHDPB GĐPT: Htr. Thiện Điều Ng~ Thắng Nhu

3)  Trực thuộc Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Quyền Trưởng Ban BHD: HT. Thích Tâm Trí

4)  Tuyên bố thuộc GHPGVNTN, nhưng Giáo Hội không thừa nhận
 Trưởng Ban BHDTW: Htr. Nguyên Tín Nguyễn Châu 

Tại Hoa Kỳ cũng có 4 Ban Hướng Dẫn Trung Ương 

1.- Ban Hướng Dẫn Trung Ương lâu đời nhất, không thuộc Giáo Hội nào.
Trưởng Ban BHDTW: Htr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành

2.- Trực thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN
Quyền Trưởng Ban BHDTW: HT. Thích Huyền Việt.

3.- Thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Trưởng Ban BHDTW: Htr. Tâm Duy Phan Huy Chiêm

4.- Không thuộc Giáo Hội nào, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại
Trưởng Ban BHDTW: Htr. Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp 

Gia Đình Phật Tử Việt Nam nói chung có nhiều Ban Hướng Dẫn, tức nhiên là có nhiều đơn vị GĐPT, nói khác hơn là có nhiều thành viên Huynh Trưởng cũng như Đoàn sinh, đáng mừng là số lượng càng ngày càng đông hơn, nói lên mục đích giáo dục của Gia Đình Phật Tử Việt Nam sau vài thập kỷ đã gặt hái được kết quả tốt đẹp trong nhiệm vụ giáo dục, các thành viên trở thành những Phật tử chân chánh hữu ích cho Đạo và đời, nhưng có nhiều Ban Hướng Dẫn để phục vụ khắp mọi nơi cho được hữu hiệu hơn, hay là để cho Huynh Trưởng có chức vụ cũng như cấp bậc?!

Xem thêm

gdpt

BHD Trung ương GĐPTVN: Phục bái thượng văn | Điếu văn kính dâng Đức Tăng Thống

Sông Côn sóng cuộn, Đỉnh Thái mây vần; Bốn nghìn năm non nước lặng chuông …

chu ton duc

Thích Huyền Quang: Giáo Từ đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ VII năm 1970

  – Kính thưa ông Phó Tỉnh Trưởng, đại diện ông Tỉnh Trưởng.– Kính thưa …

trai tinh lam

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Người Áo Lam, anh chị nghĩ gì, làm gì khi đã một lần khoác chiếc áo Lam và cài Hoa Sen trắng

(Bài nói chuyện tại Trại Tình Lam, Hội Ngộ Cựu Đoàn Viên Long Hoa Liên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.