Tag Archives: Hội Phật giáo Việt Nam

Thích Trí Hải: Hồi ký thành lập Hội PGVN | Thời kỳ thứ năm: Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam

hoi pgvn

HỒI KÝ THÀNH LẬP HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HT. Thích Trí Hải ___________________________ Vấn đề thống nhất Phật giáo trong cả nước, tất cả những người có nhiệt tình vì Đạo khắp nơi đều mong muốn. Thời tiết nhân duyên đã tới, sự trao đổi giữa các tập đoàn …

Đọc thêm

Thích Trí Hải: Hồi ký thành lập Hội PGVN | Thời kỳ thứ tư: Hội Phật Giáo Việt Nam

chua ham long

HỒI KÝ THÀNH LẬP HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HT. Thích Trí Hải ___________________________ Công việc của Hội Bắc Kỳ Phật giáo vẫn hoạt động, báo Đuốc Tuệ và Tinh Tiến vẫn phát hành cho đến ngày Cách Mạng Tháng Tám. Sau Cách Mạng Tháng Tám, Chinh phủ ban hành …

Đọc thêm

Thích Trí Hải: Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời Kỳ Thứ Nhất: Lục Hòa Tịnh Lữ

HT Tri Hai 2

HỒI KÝ THÀNH LẬP HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HT. Thích Trí Hải ___________________________ “Vượt qua những trở ngại khó khăn để đạt tới kết quả như ý nếu không có chí kiên trì và lòng dũng cảm sẽ không thể nào đưa tới thành công được.” | Hòa Thượng Thích Trí …

Đọc thêm