Tag Archives: Một chia sẻ về sống đẹp

Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên: Vấn đề hạnh phúc

hanh phuc

Có lần nói chuyện với một người bạn, anh ta nói nửa đùa nửa thật rằng, nếu sống mà không có những thú vui của ngũ dục, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ thì cuộc đời này còn có gì mà vui thích nữa chứ? Nếu …

Đọc thêm