Phật giáo Miến Điện

Sylwia Gil* – Nguyên Hiệp chuyển ngữ: Vai trò của giới Tăng lữ Phật giáo trong xã hội Miến Điện đương đại

Phat giao mien dien

Giới thiệu Những sự kiện gần đây ở Miến Điện, cụ thể là cuộc “Cách mạng Huỳnh y” vào năm 2007 và trận bão Nargis vào năm 2008, đã đặt những nhà sư Miến Điện vào tiêu điểm của cộng đồng quốc tế. Nhưng đây không phải lần đầu trong …

Đọc thêm