Tag Archives: Tăng Thống

Những giai thoại có thật trong thời sinh tiền Đức Tăng Thống Thích Giác Nhiên

HT Giac Nhien

Những mẫu chuyện nhỏ dưới dây, có trong khoảng thời gian từ 20 năm lại đây được các thầy ở tổ đình Thiền Tôn ghi lại. Đôi chuyện, nghe qua có vẻ hoang đường thần thoại nhưng là những chuyện có thật xảy ra trong thời sinh tiền của Đức …

Đọc thêm

Thích Tịnh Khiết – Thông điệp Ý thức tự giác (1973)

HTTinhKhiet

THÔNG ĐIỆP “Ý THỨC TỰ GIÁC” của ĐỨC TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LTS. Đây là Thông điệp cuối cùng của Đại lão Hòa thượng THÍCH TỊNH KHIẾT, Đức TĂNG THỐNG GHPGVNTN, gửi toàn thể quốc dân đồng bào, vào dịp đầu xuân Quý Sửu, …

Đọc thêm

Tiểu sử HT Thích Giác Nhiên

thichgiacnhients

Tiểu sử ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC NHIÊN ĐỆ NHỊ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (1878-1979) DANH HIỆU: Trên phương tiện tôn vinh và nhiệm mệnh thực tế, chức vụ TĂNG THỐNG có từ đời Vua Đinh Tiên Hoàng (theo tài liệu; Con người …

Đọc thêm

Tiểu sử HT Thích Đôn Hậu

Thichdonhauts

Tiểu sử ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐÔN HẬU ĐỆ TAM TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (1905-1992) I. Thân thế: Đức Đại Lão Hòa Thượng Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN là thế hệ thứ 8 của phái Thiền Thiệt Diệu Liễu Quán, Pháp danh Trừng Nguyên, Hiệu Đôn Hậu. Xuất gia và thọ cụ túc với Hòa …

Đọc thêm

Thích Tịnh Khiết – Thông điệp Ý thức về nguồn (1971)

HTTinhKhiet

THÔNG ĐIỆP Ý THỨC VỀ NGUỒN Tết Tân Hợi của ĐỨC TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (PL. 2514 – DL. 1971)   NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính gửi Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng toàn …

Đọc thêm

Tiểu sử HT Thích Tịnh Khiết

htthichtinhkhiet

Tiểu sử ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT ĐỆ NHẤT TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (1891-1973) Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết thuộc Thiền phái Lâm Tế đời thứ 42 dòng Liễu Quán, tục danh Nguyễn Văn Kỉnh, sinh ngày 17/11/Tân Mão …

Đọc thêm