Tag Archives: Thích Đồng Trí

Thích Đồng Trí: Chiếc áo Cà-sa

dang y

Nay đang mùa An Cư Kiết Hạ, mùa mà chư Tăng Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức và kinh nghiệm nơi giới trường Tu Viện Nguyên Thiều và những giới trường miền Trung tôi đã thấy thì trong mùa hạ chư Tăng Ni chuyên lo hành trì …

Đọc thêm