Tag Archives: Thích Đức Chơn

Thích Đức Chơn: Cảm niệm Phật đản

HT Duc Chon

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PL. 2551 Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật Nam mô Lâm tỳ ni viên, vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật   Kính bạch Chư tôn Đại đức Tăng; Kinh thưa tòan thể tứ chúng, Chư Phật tử thân cận, Chư thiện hữu tri thức. Kính thưa liệt quý vị, Trong giây …

Đọc thêm

Thích Đức Chơn: Niệm hương hay Niêm hương

thap huong

Thông thường các buổi lễ trong đạo Phật đều có phần niêm hương bạch Phật, gọi tắt là niêm hương. Từ Đại lễ Phật đản tổ chức trên các lễ đài lộ thiên, cho đến lễ cầu an, cầu siêu trong các chùa, lễ an vị Phật tại tư gia, …

Đọc thêm

Thích Đức Chơn: Hương ngọc lan

ngoclan

Cây ngọc lan sát bên chánh điện chùa này đã 43 tuổi. Chắc không ai nhớ rõ ngày nó được trồng. Nhưng tuổi theo năm tháng thì thật khó quên. Mà người trồng nó, cũng không thể quên. Danh hiệu ấy đã đi vào lịch sử của Phật giáo Việt …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Đức Chơn

thichducchon

TIỂU SỬ ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM 1. THÂN THẾ: Cố Trưởng Lão Hòa Thượng húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh, thế danh Phạm …

Đọc thêm