Browsing: Thích Mãn Giác

Thân gửi: Hội Ái Hữu Viện Đại Học Vạn Hạnh Trong tình tự dân tộc, Chim và Núi hình như có mối liên hệ mặn nồng…

TA GỌI XUÂN VỀ Los Angeles, Xuân Tân Dậu Ta gọi xuân về, xuân ở đâu Núi sông xa lạ nắng vương sầu Tâm tư một…

Lời giới thiệu: Sau hơn hai mươi năm từ lần hạnh ngộ ấy, trở lại thăm chùa xưa mái ngói cũ, hình ảnh cây sào kéo rụng bao nhiêu…