Tag Archives: Thích Mãn Giác

Tiểu sử Hòa thượng Thích Mãn Giác

htmangiac

  Hòa Thượng Thích Mãn Giác, pháp danh Nguyên Cao, đạo hiệu Huyền Không,  thế danh Võ Viết Tín, sinh năm Kỷ Tỵ, 1929 tại Cố đô Huế, trong một gia đình mà Nội Ngoại đều tin Phật và nhiều nguời trong thân quyến đã có duyên xuất gia và …

Đọc thêm

Huyền Không: Câu chuyện về thi ca

htmangiac

Lời giới thiệu: Sau hơn hai mươi năm từ lần hạnh ngộ ấy, trở lại thăm chùa xưa mái ngói cũ, hình ảnh cây sào kéo rụng bao nhiêu sao trong Trẻ Thơ (*) ngày nào, nay đã hóa thành cây gậy trúc an nhiên theo thiền sư xuống núi. Cảm khái sau tuần trà, Người cao hứng …

Đọc thêm