Tag Archives: Thích Nữ Trí Hải

Geshe Kelsang Gyatso | Thích Nữ Trí Hải dịch Việt: Phật giáo truyền thống Tây Tạng

hoc vien Phat giao Tay Tang

PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TÂY TẠNG  Buddhisme in the Tibetan Tradition Nguyên tác của Geshe Kelsang Gyatso,  Bản Việt ngữ của Thích nữ Trí Hải   GIỚI THIỆU  Một sự trình bày rõ ràng và trung thực về Phật giáo Tây Tạng, quyển sách này trình bày căn bản của Phật pháp theo một đường lối mà mọi người đều có thể hiểu được khi …

Đọc thêm