Thích Phước An

Thích Phước An: Cuộc hành trình cuối cùng của Đức Phật với những thống khổ muôn đời của nhân loại

mai chua 2

Những khi mà tâm hồn tôi bị hoang mang và dao động trước những thống khổ của con người do chính con người gây ra, những lúc đó tự nhiên những câu thơ của Bùi Giáng, những câu thơ mà một thời tôi đã từng say sưa đọc lại có …

Đọc thêm