Thích Tuệ Sỹ

Thích Tuệ Sỹ: Tường trình về chuyến đi chữa bệnh của Ðại lão Hòa thượng Huyền Quang

hthq 04

Kính gởi: Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hoá Ðạo GHPGVNTN tại Thanh Minh Thiền Viện – TP/ Hồ Chí Minh; Kính bạch Hòa Thượng. Ðầu tháng 01/2003, khối u trên má phải của Ðại lão Hòa Thượng xử lý viện Tăng Thống GHPGVNTN bỗng mỗi ngày một lớn dần. Vì …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Tuổi trẻ lên đường

ThayTS

Xuân đã qua mà cành mai vẫn còn nở rộ. Gió lay núi lớn mà gió vẫn lặng. Nước dồn sóng cả mà nước không trôi. Bản chất đến và đi, đi và đứng, mất và còn của vạn vật là thế. I. CHUẨN BỊ HÀNH TRANG MỘT VẬN HỘI …

Đọc thêm