Tag Archives: Thông bạch

Thích Tuệ Sỹ: Lá thư ngày tết 2021

phatDiLac 22

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG PHẬT LỊCH: 2564                                Số: 07/VTT/VP LÁ THƯ NGÀY TẾT 2021 Kính đảnh lễ Chư Tôn Trưởng Lão Kính gởi Huynh đệ Bốn chúng, Ngày đầu …

Đọc thêm

Thích Bảo Lạc: Thông bạch xuân Tân Sửu

mua xuan di lac

Số 18-06/HĐĐH/HC/TB                                     Phật Lịch: 2564, Sydney ngày 01/02/2021   THÔNG BẠCH XUÂN TÂN SỬU Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kính gởi: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni,                    Quý vị lãnh đạo Tôn giáo, Cộng đồng, Đoàn thể, Cơ …

Đọc thêm

Thích Thắng Hoan: Thông bạch xuân Canh Tý – 2020 – GHPGVNTN Hoa Kỳ

thichthanghoan

THÔNG BẠCH XUÂN CANH TÝ – 2020 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ THÍCH THẮNG HOAN HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni, Kính thưa quý Cư Sĩ, Thiện …

Đọc thêm

Thích Quảng Độ: Thông điệp xuân Canh Tý 2020 – GHPGVNTN

thich quang do

THÔNG ĐIỆP XUÂN CANH TÝ 2020 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT THÍCH QUẢNG ĐỘ | Viện Tăng Thống   NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa-thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Kính thưa Đồng bào Phật …

Đọc thêm

Thích Thiện Minh: Thông bạch của Hội đồng Giáo hội Trung ương

1571157946188424538

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO Phật lịch 2517, ngày 06.4.1973 THÔNG BẠCH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO HỘI TRUNG ƯƠNG   Dân tộc và đạo pháp đã chịu đựng quá nhiều đau khổ chiến tranh. Nay hòa bình đã tới, chúng ta nhất quyết không …

Đọc thêm

Thích Đôn Hậu: Thông bạch gửi Tăng, Ni, Phật tử (1963)

HT DonHau

THÔNG BẠCH của Thượng Tọa Thích Đôn Hậu, đại diện chư Hòa Thượng, Đại Đức Tăng Ni và Hội Phật Giáo Trung Phần.   Kính gửi: Toàn thể liệt vị Tăng, Ni, Phật Tử, các Tỉnh Hội, Khuôn Hội, Sinh viên Phật Tử, Thanh Niên Phật Tử, Gia Đình Phật Tử …

Đọc thêm

Thích Tâm Châu: Thông bạch đầu xuân (1964)

ht thich tam chau1

THÔNG BẠCH ĐẦU XUÂN CỦA THƯỢNG TỌA VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni cùng toàn thể quí Đạo hữu Cư sĩ Nam, Nữ Thanh niên, Sinh viên, Học sinh, Gia đình Phật tử… …

Đọc thêm