Browsing: Thông bạch

THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH LỜI DẪN: Nhân lễ tưởng niệm HT. Thích Thiện Minh, cũng như đứng trước hiện trạng phân rã, suy vong của Giáo Hội…

Số 18-06/HĐĐH/HC/TB                                     Phật Lịch: 2564, Sydney ngày 01/02/2021 THÔNG BẠCH XUÂN TÂN SỬU Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kính gởi: Chư…