ht thich tam chau1

Thích Tâm Châu: Thông bạch đầu xuân (1964)

THÔNG BẠCH ĐẦU XUÂN

CỦA THƯỢNG TỌA VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni

cùng toàn thể quí Đạo hữu Cư sĩ Nam, Nữ Thanh niên, Sinh viên, Học sinh, Gia đình Phật tử…

 

Kính thưa Quí vị,

Thừa lệnh Đức Tăng Thống Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhân danh Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, tôi trân trọng kính gởi đến Quí vị những lời cầu chúc năm mới an khương, tinh tấn.

Năm cũ vừa đi, đánh dấu một giai đoạn lịch sử của Phật Giáo Việt Nam, giai đoạn mà quí Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, Quí Đạo hữu đã làm rạng rỡ Chân lý của Đức Phật.

Cuộc vận động cho 5 nguyện vọng của Phật giáo chúng ta vừa qua với sự nhẫn nhục, từ bi và tất cả ý chí của con người Phật tử, Quí vị đã làm cho bóng tối phải tiêu tan, điều đó, một lần nữa chứng minh lòng tôn kính vô lượng vô biên của Quí vị đối với đức Phật. Dù ngạ quỷ có phá đường, cản lối, bắn giết, giam cầm, chúng ta càng không hề nao núng. Vì, trên con đường đi đến với đức Phật, chúng ta đã được trang bị bằng tất cả Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi. Cho nên, tôi tin rằng dù gặp những khó khăn, trở ngại đến đâu chúng ta cũng vẫn vượt qua được.

Ngoài ra chúng ta còn đánh dấu một bước tiến vô cùng quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, là ngày thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Nền móng của sự thống nhất Phật giáo đã được xây dựng, chúng ta hãy bắt tay vào việc củng cố và phát triển, đó là trọng tâm công tác Phật sự của chúng ta trong năm mới mà đại cương như sau:

  • Củng cố và xúc tiến sự nhất trí của Phật giáo. Phát triển hạ tầng cơ sở và chỉnh đốn thượng tầng kiến trúc.
  • Xây dựng một Trung tâm Phật giáo xứng đáng tiêu biểu cho nơi thờ phụng cố Hòa thượng Thích Quảng Đức, các Thánh tử vì Đạo, cùng làm cơ quan Trung ương cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
  • Phát triển Bồ đề tâm bằng những công tác như xây dựng trường học, tu viện, nhà thương, nhà dưỡng lão, ký nhi viện v. v…

Công việc có sớm đạt được thành quả tốt đẹp hay không đều do sự đồng tâm nhất trí của chúng ta, trước nghĩa vụ của những con người đồng hướng về Đức Thế Tôn, ấy là nghĩa vụ chung của toàn thể Tăng, Ni và Phật tử.

Trước thềm Xuân mới, chúng tôi cầu xin chư Phật từ bi gia hộ toàn thể Quí vị một năm thường an lạc.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT

Kính Thông bạch

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

Thượng Tọa THÍCH TÂM CHÂU

Xem thêm

HT Tam Chau

Thích Tâm Châu: Đạo Phật với con người – Phần II: Phương pháp làm người

PHẦN THỨ HAI   “Những lời nói văn hoa của hạng người không bao giờ …

Thay Tam chau

Thích Tâm Châu: Đạo Phật với con người – Phần I

LỜI TỰA …Nhìn sâu vào thảm trạng của nhân loại, nếu ai là người còn …

Thien Hoa

Thích Thiện Hoa: Ghi ân các bậc tiền bối hữu công

DIỄN VĂN Của Thượng Tọa Thích Thiện Hoa, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo G.H.P.G.V.N.T.N, đọc …

Leave a Reply

Your email address will not be published.